Search results for: مسئولیت پذیری

اهمیت آموزش صلح با شکل گیری رشته پویایی به نام”آموزش صلح در افکارعمومی” در اکثر کشورها برای اجرای آموزش در زمینه صلح آمادگی لازم ایجاد گردید و بسیاری از دست […]

آموزش صلح و دستاوردها­ی آن همان گونه که قبلا ذکر گردید نهادها و سازمان­ها­ی گوناگونی در جهت ایجاد و حفظ صلح و به طرفداری از صلح در سطح جهان ایجاد […]

جایگاه آموزش صلح در جهان معاصر آموزش صلح در جهان ما،جایگاه نازلی دارد.در کشورهای جهان سوم، موانع زیادی مانند اشکال ساختارهای سیاسی، اختلاف های داخلی ، ایدئولوژی های افراطی و […]

اهداف علمی و آموزشی نسبت به شناخت پدیده­ها کنجکاو می باشد. در فکر کردن، شنیدن، گفتن و اظهار مقصود، خواندن و نوشتن و حساب کردن مهارت کافی دارد. با زبان […]

یکی از ارکان مهم تعلیم و تربیت برنامه­ریزی درسی می باشد. بدون برنامه­ریزی، در هیچ دوره­ای نمی­توان کاری را انجام داد. فرایند تحصیلی در هر دوره تحصیلی با عوامل مختلفی […]

 اهمیت آموزش و پرورش دوره ابتدایی مهمترین دوره تحصیلی در تمام نظام­های آموزش و پرورش جهان ، دوره ابتدایی می باشد، زیرا شکل­گیری شخصیت و رشد همه­جانبه فرد در این […]

بعضی از اقدامات یونسکو در سطوح ملی و منطقه­ای مساعدت به دول عضو در اجرای برنامه­ها و اقدامات ملی فرهنگ صلح به ویژه در السا لوادر، بروندی، موزاییک و سومالی […]