Search results for: فناوری اطلاعات

رادیو، تلویزیون ، ویدئو، ماهواره، نوارهای دیداری و شنیداری مهمترین واسطه های آموزشی نسل دوم هستند. در نسل سوم آموزش از راه دور تأکید اصلی بر آموزش غیر متمرکز، مشارکتی […]

دبیرخانه شورای انفورماتیک ایران تعریف زیر را برای فناوری اطلاعات ارائه کرده می باشد: «فناوری اطلاعات به مجموعه ای به هم پیوسته از روش ها، سخت افزارها، نرم افزارها و […]

2-5  عوامل مؤثر در مدیریت دانش 2-5-1 تأثیر فناوری اطلاعات در مدیریت دانش دانش سازمانی به روش­های بیشماری مانند در ذهن بشر، اسناد، یادداشت­ها، کتابچه­های راهنما و گزارشات نگهداری می­گردد […]