Search results for: عملکرد تحصیلی

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش یکی ازمسائل مهم برنامه های آموزشی کشورهای مختلف به خصوص کشور ما ، مطالعه  تاثیر  تکلیف  شب بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان می باشد ، […]

علل نقص در مهارت‌های اجتماعی در مورد علل نقص در مهارت‌های اجتماعی نظرات متعددی هست. بعضی روان‌شناسان عقیده دارند، معضلات اجتماعی ممکن می باشد از فقدان انگیزش و توانایی‌های شناختی […]

خصوصیات افراد دارای مهارت های اجتماعی افراد توانا به لحاظ اجتماعی می توانند با درک و پاسخ دهی به موقعیت های اجتماعی ، به صورت موثر بر محیط اجتماعی خود […]

اجزاء تشکیل دهنده مهارت های اجتماعی مهارت های ارتباطی: مهارت های کلامی، غیر کلامی، فرازبانی، مهارت های اولیه در برقراری ارتباط، ارتباط با غریبه ها، برقراری دوستی، ارتباط با جنس […]

مراحل آماده سازی مهارت های اجتماعی 1-تعریف: مهارتی را که می آموزید توصیف کنید. در این زمینه که چرا این مهارت ویژه مهم می باشد و چگونه کاربرد آن به […]