پایان نامه ظرفیت پژوهشی معلمان بر حسب سه مؤلفه ی انگیزه ی پژوهشی، فرصتهای پژوهشی و تخصص پژوهشی از دیدگاه معلمان

پرسشنامه­ی تعیین نیازهای آموزش پژوهش ( مؤلفه­ی تخصص پژوهشی) :

در این پژوهش به مقصود گردآوری داده­ها با در نظر داشتن هدف پژوهش، از مراحل زیر بهره گیری گردید:

گام اول:  آغاز با مطالعه مبانی نظری مربوطه و مطالعه پژوهش­های انجام گرفته در زمینه­ی دانش و مهارت­های پژوهشی و مطالعه نظر متخصصین پژوهش، فهرست اولیه­ای از شایستگی­های مورد نیاز پژوهشی معلمان شناسایی گردید.

گام دوم: مصاحبه و نظرخواهی از معلمان خبره: برای تکمیل شایستگی­های پژوهشی معلمان از مصاحبه­های نیمه­سازمان یافته بهره گیری کردیم. بعد از مطالعه و مرتب کردن یادداشت­ها بر اساس هدف  مطالعه، شایستگی­های پژوهشی که مورد تأکید بودند و بیشترین فراوانی را داشتند شناسایی شدند. اندازه همخوانی شایستگی­های پژوهشی شناسایی شده در این مرحله با اطلاعات بدست آمده از مرحله­ی قبلی مورد مقایسه قرار گرفت.

گام سوم: تهیه فهرست اولیه شایستگی‌ها: طی بجای آوردن مرحله اول و دوم، فهرستی جامعی از شایستگی‌های پژوهشی مورد نیاز معلمان بدست آمد معلمان بایستی در سطح مطلوب پژوهشی، در این حوزه­های مشخص شده مهارت و تسلط کافی را داشته باشند. این شایستگی­ها در واقع همان شایستگی­های مطلوب پژوهشی معلمان می­باشد.

گام چهارم: اعتباریابی شایستگی‌ها: در این مرحله فهرست اولیه شایستگی‌های پژوهشی که همان وضعیت مطلوب پژوهشی معلمان می باشد تبدیل به فرمت پرسشنامه گردید. این پرسشنامه­ی محقق ساخته بر اساس اطلاعات بدست آمده از مراحل قبلی، یعنی مطالعه مبانی نظری و نظر متخصصین پژوهش آموزشی و مصاحبه با معلمین دارای مدرک کارشناسی ارشد تهیه گردید. شیوه­ی نمره گذاری این پرسشنامه به صورت لیکرت و امتیاز­بندی هر سؤال به صورت «خیلی زیاد» نمره 4، «زیاد» نمره 3، «کم» نمره 2 و «خیلی کم» نمره 1، بود. روایی محتوایی این پرسشنامه توسط تعدادی از متخصصین پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت. در اجرای مقدماتی نیز پایایی پرسشنامه با بهره گیری از روش همسانی درونی برابر با 90/.  بدست آمد. در نهایت بعد از احراز روایی و پایایی، این پرسشنامه روی نمونه آماری از معلمان اجرا گردید تا شایستگی­های مورد نیاز پژوهشی معلمان با بهره گیری از پرسشنامه و از دیدگاه خود آنان مشخص گردد. پس می­توان گفت که معلمان در این شایستگی­ها، تخصص و دانش پژوهشی لازم را ندارند. به تعبیری بهتر، معلمان در حیطه­هایی نیاز به آموزش پژوهش دارند که دارای تخصص و دانش پژوهشی کافی در این زمینه نیستند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. ظرفیت پژوهشی معلمان بر حسب سه مؤلفه­ی انگیزه­ی پژوهشی، فرصتهای پژوهشی و تخصص پژوهشی، از دیدگاه معلمان چگونه می باشد؟
  2. شایستگی­های پژوهشی بر اساس مبانی نظری، نظرکارشناسان پژوهشی و معلمان خبره به چه صورت می باشد؟
  3. وضعیت تخصص پژوهشی معلمان از طریق تعیین نیازهای آموزش پژوهش به معلمان چگونه می باشد؟
  4. اولویت­بندی نیازهای آموزش پژوهش به معلمان به چه صورت می باشد؟
  5. هدف­گذاری برنامه­های پژوهشی معلمان  چگونه بایستی باشد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مطالعه ظرفیت پژوهشی از دیدگاه معلمان و نیازسنجی آموزش پژوهش معلمان ابتدایی شهر مشهد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *