پایان نامه بررسی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا از لحاظ محتوا و سازماندهی برنامه درسی

روسو معتقد به فساد اجتماع بود و کوشش داشت تا قهرمان خود امیل را از فساد و تباهی های جامعه دور نگه دارد بدین ترتیب، امیل در سرزمینی تنها و فقط با مربی اش (تا سن 12 سالگی ) بسر برد. عقاید روسو درمورد تاثیر اجتماع بر بشر به صورت زیر اختصار می گردد:

طبیعت بشر را نیک پدید آورده، اما این جامعه او را شریر تربیت نموده می باشد، طبیعت بشر را آزاد آفریده، اما جامعه او را  بنده گردانیده می باشد، طبیعت بشر را خوشبخت آفریده اما جامعه او را بدبخت و بیچاره نموده می باشد. واضح می باشد که این قضایا به هم مرتبط بوده و اظهار یک حقیقت هستند و آن این که از دیدگاه روسو، نسبت اجتماع به عالم طبیعت مانند نسبت شر می باشد به خیر.

مسئله عمده دیگر این که، از لحاظ فلسفه طبیعت گرایی[1] که روسو از پیروان آن می باشد، آموزش و پرورش بایستی امکان رشد طبیعی را برای کودک فراهم سازد و تربیت وقتی حقیقی خواهد بود که به طبیعت و نیروها و امیال کودک فرصت دهد که به سرعت رشد و نمو نمایند و بایستی از هر گونه دخالت خودداری گردد. به همین سبب طبیعت گرایان گاهی مدارس را به منزله سرباز خانه هایی می دانند که آزادی کودک را محدود می سازند. درمورد تربیت در محیط خانه نیز تردید دارند و بعضی از طبیعت گرایان معتقدندکه برای تربیت کودک بایداو از محیط خانه و دخالت والدین دور نگاه داشت. مانند اینها روسو اعتقاد داشت که امیل بایستی از زندگی خانوادگی در دوران طفولیت جدا گردد و بایستی درس خود را نه از بشر بلکه از طبیعت فرا گیرد. ( مفیدی، 1381، ص 79 )

 

تعلیم و تربیت منفی [2]

روسو معتقد به فساد جامعه بود و کوشش داشت امیل را تحت رژیم تربیتی و آموزشی خاص خود در آورد و در سایه دوری از اجتماع او را از آشفتگی های زندگی تصنعی، به انسانی کامل و آزاد مبدل سازد و این طریقه را آموزش منفی نام نهاد. او می گوید: مراد من از تعلیم و تربیت منفی تربیتی می باشد که قبل از دادن معلومات کوشش می کند اندام هایی که وسیله کسب معلومات هستند بهتر و دقیق تر سازد، تعلیم و تربیتی که از راه ورزیدن حواس، ما را برای تعقل آماده نماید. تعلیم و تربیت منفی به کسی فضائل اخلاقی نمی دهد، اما از معایب جلوگیری می کند. حقیقت نمی آموزد، اما او را از اشتباه حفظ می کند. از آن چیز که گفته گردید می توان دریافت که او تعلیم و تربیت منفی را نوعی انتظار برای یادگیری و دخالت نکردن می داند زیرا معتقد می باشد که در دوران کودکی بایستی « بتوانیم که هیچ گونه دخالتی نکنیم » و البته آن را دشوار ترین کارها می داند و پس دوره کودکی را یک دوره بیکاری وانتظارطولانی می داند، که بایستی گذاشت کودکی در کودکان پخته گردد.

[1]. Naturalism

[2]. Negative education

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف کلی: تحلیل رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش اندازه آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن.

اهداف ویژه:­1- تحلیل رویکرد آموزشی رجیو امیلیا از لحاظ عناصر برنامه درسی. (اهداف، محتوا و سازماندهی آن، محیط یادگیری، روش، کارکنان، ارزشیابی)

2-تعیین اندازه آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به  عناصر اساسی  برنامه درسی  (اهداف، محتوا وسازماندهی آن، محیط یادگیری، روش، کارکنان، ارزشیابی)رویکرد رجیوامیلیا در مراکز پیش ازدبستان.

3-مشخص کردن ویژگی ها وفرصت ها ومحدودیت های رویکرد رجیوامیلیا جهت بهره گیری مدیران و مربیان  از رویکردهای جدید و مطرح در سطح جهانی در مراکز پیش دبستان ایران .

1-5 سوالات پژوهش

1- اندازه آگاهی مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی­(اهداف، محتوا وسازماندهی، محیط یادگیری، روش، کارکنان، ارزشیابی) در رویکرد آموزشی رجیو امیلیا چقدر  می باشد؟

2- اندازه آگاهی مدیران مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی­(اهداف، محتوا وسازماندهی، محیط یادگیری، روش، کارکنان، ارزشیابی) در رویکرد آموزشی رجیوامیلیا چقدر می باشد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مطالعه تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش اندازه آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *