پایان نامه ارشد مقایسه میزان آگاهی مدیران و مربیان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی رویکرد رجیو امیلیا

ج- مدل های رشدی شناختی [1]

این برنامه ها نیز در طول سالهای 1960 پدید آمده اند  و اساسا بر دو سطح زیرین توجه دارند:

  • رشد و پرورش طریقه یادگیری موثر مانند حل مساله، تشکیل مفاهیم، نظاره و کاربرد و تجربه ومهارت های دست ورزی با تاکید ویژه بر کارهای پیاژه روانشناس سوئیسی و رشد مهارت های کلامی.
  • کسب توجه های مثبت نسبت به یادگیری. تدابیر آموزشی و تعلیم برای برآوردن و رسیدن به اهداف هدایت شده به وسیله معلم در فعالیت ها، طرح ریزی گردیده اند. (بعضی اوقات رسمی و دیگر مواقع غیررسمی)، بعضی از آنها ممکن می باشد بسیار سازمان یافته وبعضی دیگر انعطاف پذیری بیشتری داشته باشند. به علت این گونه انعطاف پذیری در برنامه، برنامه های رشدی- شناختی، از روش های بسیار سازمان یافته مشابه به مدل مهارت محور گرفته تاروش های کمتر سازمان یافته تر مانند مدل غیر رسمی کودک نگر وسعت دارد. در این سه مدل جداگانه، معلم بایستی از تأثیر اصیل خود و انتظارات اساسی برای کودکان بطور کامل آگاهی داشته باشد. وقتی که این گونه آگاهی ها حاصل گردید، معلم بایستی به برآوردن مسئولیت هایش تمایل داشته باشد و اعمال تجویز شده و تعیین شده را مشتاقانه انجام دهد. کاربرد موفقیت آمیز برنامه ها، در چنین صورتی، قویأ به دو مورد زیر بستگی دارد:
  • آگاهی از تأثیر معلم به صورتی که الگوی پیشنهادی و مدل بکار رفته شده پیشنهاد و تجویز شده می باشد.
  • تمایل معلم به انجام آن تأثیر در تمام اوقات. (مفیدی، 1386، ص17)

خصوصیات مشترک مدل های ذکر گردیده

  • تفاوت های فردی بین کودکان تشخیص داده شده و به محض ورود آنها به برنامه به آنها رسیدگی خواهد گردید.
  • برای تعیین این گونه تفاوت های فردی یک پیش ارزیابی لازم می باشد.
  • در صورتی که این تفاوت ها به نحو درستی تشخیص داده شوند و تدابیر مناسب در مورد آنها اندیشیده گردد، نیازهای کودکان به بهترین نحو برآورده خواهد گردید.
  • کودکان بایستی به مدرسه علاقه مند گردند و قبل از هر گونه تغییرات رفتاری درآنها، برای یادگیری برانگیخته شوند.
  • معلمان بایستی فعالیت ها و تجربه هایی را که به رقابت های موفقیت آمیز کودکان در محیطشان منجر می گردد، تدارک ببینند.
  • همه کودکان قادر به تجربه موفقیت آمیزدر هر گونه برنامه ای می باشند به شرط اینکه فعالیت ها به گونه ای ارائه گردند که برای کودکان قابل درک و معنا دار باشند. (همان، ص19)

تفاوت های میان مدل های آموزشی ذکر گردیده را اِلنورمک کابی و ماریام نورل نر[2](1970)به صورت زیر اختصار نموده اند. )به نقل از مفیدی، 1386، ص 18)

[1]. Cognitive developmental models

[2]. Eleanor maccoby and miriamzelner

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف کلی: تحلیل رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش اندازه آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن.

اهداف ویژه:­1- تحلیل رویکرد آموزشی رجیو امیلیا از لحاظ عناصر برنامه درسی. (اهداف، محتوا و سازماندهی آن، محیط یادگیری، روش، کارکنان، ارزشیابی)

2-تعیین اندازه آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به  عناصر اساسی  برنامه درسی  (اهداف، محتوا وسازماندهی آن، محیط یادگیری، روش، کارکنان، ارزشیابی)رویکرد رجیوامیلیا در مراکز پیش ازدبستان.

3-مشخص کردن ویژگی ها وفرصت ها ومحدودیت های رویکرد رجیوامیلیا جهت بهره گیری مدیران و مربیان  از رویکردهای جدید و مطرح در سطح جهانی در مراکز پیش دبستان ایران .

1-5 سوالات پژوهش

1- اندازه آگاهی مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی­(اهداف، محتوا وسازماندهی، محیط یادگیری، روش، کارکنان، ارزشیابی) در رویکرد آموزشی رجیو امیلیا چقدر  می باشد؟

2- اندازه آگاهی مدیران مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی­(اهداف، محتوا وسازماندهی، محیط یادگیری، روش، کارکنان، ارزشیابی) در رویکرد آموزشی رجیوامیلیا چقدر می باشد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مطالعه تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش اندازه آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *