پایان نامه ارشد شناسایی رابطه الگوی ارتباط سازنده متقابل والدین با سازگاری اجتماعی کودکان

دیدگاهها درمورد سازگاری اجتماعی

دیدگاه روان پویشی

الگوی مکان نگار فروید بر آن می باشد که در ذهن سه ناحیه هست:

هشیار، نیمه هشیار (حافظه معمولی) و ناهشیار (بخشی از ذهن که برای هوشیاری غیر قابل دسترسی می باشد). ایشان همچنین یک الگوی ساختاری از شخصیت به وجود آورد که مکمل این الگوی مکان نگار ذهن می باشد. او بر این باور بود که شخصیت دارای سه مؤلفه می باشد که برای ایجاد مجموعه وسیعی از رفتارهای بشر با هم تعامل می کنند.

این سه غیر از کلیتهای فیزیکی در بدن نیستند، بلکه برچسبهای اختصار برای سه جنبه از عملکرد شخصیت به شمار می طریقه.

این مؤلفه ها بن، من و فرامن نامیده می شوند.

بن از اصل لذت پیروی می کند- تصوری که همه نیازها بایستی بلافاصله ارضا شوند و از تفکر فرایند اولیه (که ابتدایی و غریزی و جدای از واقعیت می باشد) بهره گیری می کند.

من نهایتاً از بن پدیدار می گردد. زیرا نهاد نمی تواند به گونه ای مؤثر با خواستهای جهان خارج برخورد کند. من از اصل واقعیت پیروی می کند- تصویری که رفتار بایستی واقعیت خارج را مد نظر بگیرد- و مراقب می باشد که تکانشهای نهاد به شیوه ای واقع گرایانه و مناسب ارضا گردد. من از تفکر فرایند ثانویه (مبتنی بر واقعیت) بهره گیری می کند (کارور و شی یر[1]، ؛ ترجمه رضوانی،1375).

فرامن سومین مؤلفه شخصیت، تجسم ارزشهای والدینی و اجتماعی می باشد. همین مؤلفه که تعیین می کند که چه چیزی درست می باشد و چه چیزی غلط و بیشتر در پی تکامل می باشد تا در پی لذت. الگوی دقیق قواعد در فرامن از نظام پاداش ها و تنبیهاتی که والدین به کار می برند سرچشمه می گیرد.

[1] . Carver& Scheier

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1- تعیین ارتباط بین الگوهای ارتباطی والدین و سازگاری اجتماعی کودکان آنها.

اهداف فرعی:

2- تعیین ارتباط الگوی ارتباط سازنده متقابل والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

3- تعیین ارتباط الگوی ارتباط اجتنابی متقابل والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

4- تعیین ارتباط الگوی ارتباطی توقع/کناره گیری والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

5- تعیین ارتباط الگوی ارتباط توقع مرد/کناره گیری زن والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

6- تعیین ارتباط الگوی ارتباط توقع زن/کناره گیری مرد والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : آیا الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی ارتباط دارد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *