پایان نامه ارشد شناسایی اهداف برنامه اجرا شده و اهداف دریافت شده دانش آموزان پایه سوم راهنمایی

2-5-4-1  هدف های نظری در برنامه قصد شده

1- در مورد پدیده هایی که در محیط اطراف  او هست و علت  بروز آنها، از خود کنجکاوی نشان دهد و با جستجو و تفکر، زمینه های کسب اطلاعات علمی را فراهم آورد.

2- از نظاره ی نظام مندی موجود در پدید های طبیعت  به وجود ناظم آن پی ببرد.

3- کوشش کند برای آن چیز که خوانده می باشد، کاربردهای  علمی بیابد.

4-به مطالعه نشریه علمی واستفاده از رسانه های گوناگون درزمینه های علمی علاقه نشان بدهد.

5- به مسائلی از قبیل صرفه جویی، بهره گیری بهینه از ماده و انرژی و وقت توجه داشته باشد.

6- به ضرورت کوشش برای کسب علم و فناوری  به مقصود فراهم آوری زمینه های زندگی بهتر برای خود و جامعه ایی که در آن زندگی می کند اعتقاد داشته باشد.

7-به بجای آوردن بعضی فعالیتهای ذوقی، هنری و مهارتی، مانند ساخت ابزار و وسایل مورد نیاز برای زندگی یاآزمایش های علمی وپرورش گل وسبزی (درباغچه یاگلدان) و… علاقه نشان دهد.

8- به بهداشت فردی وعمومی ومسائل زیست محیطی توجه داشته باشدودرحفظ محیط زیست بکوشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-4-2- اهداف ویژه  پژوهش

1-1- بین اهداف ارائه شده برنامه قصد شده و اهداف برنامه اجرا شده پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز انطباق هست.

1-2- تعیین اندازه انطباق بین  شرایط معلم  مورد نظر وزرات آموزش و پرورش و معلم علوم تجربی پایه سوم راهنمایی  مدارس ناحیه 2 شیراز.

1-3- تعیین اندازه انطباق  بین دانش آموزان مورد نظر وزرات آموزش و پرورش و دانش آموزان علوم تجربی پایه سوم راهنمایی  مدارس ناحیه 2 شیراز.

1-4- تعیین اندازه انطباق بین محتوای ارائه شده برنامه قصد شده و محتوای ارائه شده اجرا شده پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز

1-5- تعیین اندازه انطباق بینجروش تدریس پیشنهادی  برنامه قصد شده و روش تدریس برنامه اجرا شده علوم تجربی پایه سوم راهنمایی  ناحیه 2 شیراز.

1-6- تعیین اندازه انطباق  بین زمان پیشنهادی برنامه قصد شده و زمان اختصاص داده شده، به علوم تجربی پایه سوم راهنمایی مدارس ناحیه 2 شیراز.

1-7- تعیین اندازه انطباق بین مکان(آزمایشگاه وکلاس و…) پیشنهادی سازمان برنامه ریزی کتب درسی و مکانی (آزمایشگاه وکلاس و…) اختصاص داده شده، به علوم تجربی پایه سوم راهنمایی مدارس ناحیه 2 شیراز.

1-8- تعیین اندازه انطباق  بین روش ارزشیابی برنامه قصد شده و روش ارزشیابی معلم علوم تجربی پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز.

2-1- تعیین اندازه انطباق بین اهداف برنامه قصد شده و اهداف دریافت شده دانش آموز پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز.

2-2- تعیین اندازه انطباق بین محتوای برنامه قصد شده و محتوی دریافت شده دانش آموز  پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز.

3-1- تعیین اندازه انطباق بین اهداف برنامه اجرا شده و اهداف دریافت شده دانش آموزان پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز.

3-2- تعیین اندازه انطباق بین محتوای برنامه اجرا شده و محتوای دریافت شده دانش آموزان پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :ارزیابی اندازه همخوانی برنامه درسی قصد شده،  اجرا شده وآموخته شده  علوم تجربی سال سوم راهنمایی ناحیه2 شیراز

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *