پایان نامه ارشد ره‌آورد هرمنوتیک فلسفی گادامر برای روش برنامه فلسفه برای کودکان

  ۲. 3. ۷. کی‌یر‌کگارد (۱۸۵۵۱۸۱۳)

رویکرد وجودگرایانه کی‌یرکگارد، بر جنبه‌های شخصی یادگیری فلسفه و انجام‌دادن آن تأکید می کند. کی‌یرکگارد و پیروانش اهمیت فراوانی برای تخیل و پرورش تفکر خلاق قائلند و این همان چیزی می باشد که برای طرفداران برنامه آموزش فلسفه به کودکان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می باشد. به انتخاب و پذیرش مسئولیت نیز که زیربنای تفکر هستی گرایانه می باشد، در برنامه فلسفه برای کودکان توجه شده می باشد (قائدی،۱۳۸۶: ۷۲).

 

۲. 3. ۸. پیرس[1] (۱۹۱۴۱۸۳۹)

ایده‌ اجتماع ‌پژوهشی که از کار پیرس، فیلسوف پراگماتیست سرچشمه می‌گیرد، یکی از بنیادهای نظری برنامه‌ فلسفه برای کودکان می باشد. در فلسفه برای کودکان، این اصطلاح، به هر نوعی از پژوهش گسترش داده شده می باشد. از نظر پیرس، تلاشی پژوهش نامیده می گردد که با تردید آغاز و با توقف تردید پایان پذیرد. از این نظر، ما در تولید دانش شنونده نیستیم و مشارکت داریم، دانش یک امر مسلم نیست بلکه امری تفسیرشدنی و تبیین‌پذیر می باشد (قائدی،۱۳۸۶: ۷۳).

بر این اساس، فیلیپ کم[2] تأثیر اقدام‌گرایی را بر برنامه فلسفه برای کودکان مشهود می‌داند و معتقد می باشد آموزه‌های پیرس از مفهوم حقیقت، منطبق با اجتماع پژوهشی به‌عنوان رکن اصلی برنامه فلسفه برای کودکان می باشد و این نکته را یاد‌آور می گردد که همواره ممکن می باشد مفاهیم و الزامات اقدام‌گرایانه محتوای فلسفی اجتماع پژوهش را منحرف سازد. (کم، ۲۰۱1 : ۱۰7 -۱۰6).

[1]. Peirce

[2] . Philip Cam

سوالات یا اهداف پایان نامه :

این پژوهش به دنبال مطالعه و پاسخگویی به پرسش‌های زیر می باشد:

ره‌آورد هرمنوتیک فلسفی گادامر برای محتوای «برنامه فلسفه برای کودکان» چه می‌تواند باشد؟

ره‌آورد هرمنوتیک فلسفی گادامر برای روش «برنامه فلسفه برای کودکان» چه می‌تواند باشد؟

ره‌آورد هرمنوتیک فلسفی گادامر برای ارزیابی «برنامه فلسفه برای کودکان» چه می‌تواند باشد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رهاوردهای هرمنوتیک فلسفی گادامر برای برنامه فلسفه برای کودکان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *