پایان نامه ارشد اعتیاد زنان به مواد مخدر

الف: جامعه آماری:

جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل دو گروه آزمایشی و گواه می­باشد . گروه آزمایشی شامل زنان مراجعه کننده به (کمپ مرهم 60 نفر ، کمپ خیریه تولد دوباره 40نفر ، کمپ بهبود گستران همگام 40نفر ) می­باشد که برای بار دوم و بیشتر جهت ترک اعتیاد مراجعه کرده­اند. به مقصود کشف عوامل اجتماعی موثر بر بازگشت زنان به سوءمصرف موادمخدر کوشش شده می باشد گروه دیگری بعنوان گروه گواه که شامل زنان بهبود یافته که شامل زنان مراجعه کننده به گروهNA (جلسه گروه NAدر پارک طرشت56 نفر و جلسه NAمیدان سعادت آباد 65 و و خوابگاههای ویژه زنان ( خانه های بین راهی )میدان آزادی(40 نفر) و خاوران(48 نفر)که جمعا برابربا209 نفر می­باشند که باتوجه به تعداد گروه آزمایشی به تناسب 140نفر از گروه گواه به صورت تصادفی انتخاب شده­اندکه بعد از ترک و گذشت حداقل یک سال از ختم درمان به اعتیاد باز نگشته­اند مورد مطالعه قرار گیرند و تاثیر عوامل و متغیرهای مستقل در پژوهش بر آنان نیز سجیده گردد . هدف از این امر یافتن عوامل اجتماعی موثری بوده می باشد که باعث بازگشت زنان به سوءمصرف موادمخدر می­گردد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا سهولت دسترسی به موادمخدر بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟
  • آیا معاشرت با دوستان و همسالان معتاد بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟
  • آیا وضعیت اشتغال بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟
  • آیا برچسب زنی از طرف جامعه بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟

5 – آیا وجود فرد معتاد در خانواده بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : عوامل اجتماعی موثر بر بازگشت زنان به اعتیاد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *