دانلود پایان نامه وضعیت تخصص پژوهشی معلمان از طریق تعیین نیازهای آموزش پژوهش به معلمان

4-2) یافته­های استنباطی

4-2-1) ظرفیت پژوهشی معلمان

به مقصود پاسخگویی به سؤال اول پژوهش که مطالعه ظرفیت پژوهشی معلمان بر حسب سه مؤلفه­ی  انگیزه­ی پژوهشی و فرصت­ها و امکانات پژوهشی و دانش و تخصص پژوهشی از آزمون t تک نمونه­ای بهره گیری گردید.

به مقصود مطالعه مؤلفه­ی انگیزه­ی پژوهشی در پرسشنامه­ی ظرفیت پژوهشی از آزمون t تک نمونه­ای بهره گیری گردید. یافته­های حاصل از مطالعه مؤلفه­های پرسشنامه، نشان داد که معلمان از نظر مؤلفه­ی بی­انگیزگی به گونه معنادار در سطح پایین­تری از میانگین مورد نظر قرار دارند. در ارتباط با مؤلفه­ی دوم پرسشنامه­ی انگیزه پژوهشی، یافته­ها نشان داد که معلمان از نظر انگیزه­ی درونی به گونه معنادار بالاتر از میانگین مورد نظر جامعه قرار دارند. همچنین در ارتباط با مؤلفه­ی انگیزه­ی بیرونی بین میانگین بدست آمده و میانگین مورد نظر تفاوت معناداری وجود نداشت، پس معلمان از نظر انگیزه­ی بیرونی تفاوت معناداری با میانگین مورد نظر ندارند. در مجموع نتایج نشان داد که معلمان از نظر انگیزه­ی پژوهشی به گونه معنادار بالاتر از میانگین مورد نظر قرار دارند.

جدول4-3 : نتایج آزمون t تک­نمونه­ای برای مطالعه انگیزه­ی پژوهش

 

به مقصود مطالعه مؤلفه­ی سوم پرسشنامه­ی ظرفیت پژوهشی یعنی فرصت­ها و امکانات پژوهشی در محیط آموزشی نیز از آزمون t تک­نمونه­ای بهره گیری گردید. یافته­های حاصل از مطالعه مؤلفه­های پرسشنامه، نشان داد که مؤلفه­های در نظر داشتن علایق معلم در یافتن ایده­های پژوهشی و کاربردی کردن علم به طر معنادار در سطح بالاتری از میانگین مورد نظر قرار دارند. در ارتباط با مؤلفه­ی جستجوی علم و دانش  به عنوان یک تجربه اجتماعی، یافته ها نشان داد که بین میانگین بدست آمده و میانگین مورد نظر تفاوت معناداری وجود ندارد، همچنین یافته­های حاصل از مطالعه مؤلفه­ی تمرکز بر سبک­های متنوع پژوهشی، الگوها و رفتارهای مناسب تحقیقاتی و تقویت مثبت و طرفداری از معلم نشان داد که این مؤلفه­ها به گونه معنادار در سطح پایین­تری از میانگین مورد نظر قرار دارند. در مجموع نتایج نشان داد که معلمان از نظر فرصت­ها و امکانات پژوهشی در محیط آموزشی تفاوت معناداری با میانگین مورد نظر ندارند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. ظرفیت پژوهشی معلمان بر حسب سه مؤلفه­ی انگیزه­ی پژوهشی، فرصتهای پژوهشی و تخصص پژوهشی، از دیدگاه معلمان چگونه می باشد؟
  2. شایستگی­های پژوهشی بر اساس مبانی نظری، نظرکارشناسان پژوهشی و معلمان خبره به چه صورت می باشد؟
  3. وضعیت تخصص پژوهشی معلمان از طریق تعیین نیازهای آموزش پژوهش به معلمان چگونه می باشد؟
  4. اولویت­بندی نیازهای آموزش پژوهش به معلمان به چه صورت می باشد؟
  5. هدف­گذاری برنامه­های پژوهشی معلمان  چگونه بایستی باشد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مطالعه ظرفیت پژوهشی از دیدگاه معلمان و نیازسنجی آموزش پژوهش معلمان ابتدایی شهر مشهد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *