دانلود پایان نامه موانع موجود در راه تولیدات علمی و پژوهشی از دیدگاه اعضای هیات علمی

  3-5- ابزار جمع آوری داده ها

 

ابزار جمع آوری داده­ها در این پژوهش پرسشنامه می باشد. این پرسشنامه برگرفته از پایان نامه سلیمانی(1387) تحت عنوان ” عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی منطقه هشت دانشگاه آزاد ” می باشد. پرسشنامه مذکور در یک مطالعه مقدماتی به افراد نظریه پرداز ارائه گردید و براساس نظرات آنان بعضی سوالات که متناسب با این پژوهش بود انتخاب گردید و بعضی سوالات حذف و در بعضی از سوالات تغییراتی متناسب با این پژوهش داده گردید. همچنین، سوالات مربوط به تاهل، جنسیت، سابقه فعالیت های اجرایی و مدیریتی حذف گردید. در مورد عوامل انگیزشی که در پژوهش قبلی از شاخص پنج گزینه ای لیکرت برای تاثیر عوامل بر تولیدات علمی بهره گیری شده بود در این پژوهش از اعضای هیات علمی خواسته گردید که به اولویت بندی این عوامل بپردازند تا به این طریق مهم ترین عوامل انگیزشی که در حجم تولیدات علمی موثر می باشد، سنجیده گردد. در مورد موانع انجام فعالیت های پژوهشی نیز گویه های مربوطه به صورتی که بتواند موانع و تنگناهای تولیدات مقاله را گزارش دهد تغییر پیدا نمود و به جای بهره گیری از شاخص های پنج گزینه ای لیکرت از اعضا خواسته گردید که به اولویت بندی این عوامل بپردازند تا به این طریق مهم ترین تنگناها و موانع مشخص گردد. در مورد خدمات رفاهی دانشگاهی، تجهیزات و امکانات پژوهشی رضایت اعضای را از این خدمات با تولیدات مقالات سنجیده شده می باشد.

پرسشنامه­ی مورد بهره گیری در این پژوهش از چهار بخش تشکیل شده می باشد که بخش اول مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی از قبیل سن، گروه آموزشی، مرتبه علمی، و سابقه کار اعضای هیات علمی بود. بخش دوم پرسشنامه شامل سوالاتی در مورد مهارت های اطلاعاتی، خدمات رفاهی دانشگاهی، امکانات و تجهیزات پژوهشی، و ارتباطات علمی می باشد. برای اندازه گیری مهارت های اطلاعاتی از 4 گویه، برای خدمات رفاهی دانشگاهی از 4 گویه، برای امکانات و تجهیزات پژوهشی از 9 گویه و برای ارتباطات علمی نیز از 9 گویه بهره گیری شده می باشد. برای سنجش کلیه متغیرهای مذکور از شاخص پنج گزینه ای لیکرت با دامنه ای از نمره 1( خیلی کم) تا 5 (خیلی زیاد) بهره گیری شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تعیین اندازه تولیدات علمی- پژوهشی اعضای هیات علمی در 5 سال گذشته
  • تعیین ارتباط عوامل فردی با تولیدات علمی اعضای هیات علمی
  • تعیین ارتباط عوامل سازمانی با تولیدات علمی اعضای هیات علمی
  • تعیین ابزارها و مجراهای ارتباطی مورد بهره گیری اعضای هیات علمی برای کسب اطلاعات علمی
  • تعیین عوامل انگیزشی موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی
  • تعیین موانع موجود در راه تولیدات علمی و پژوهشی از دیدگاه اعضای هیات علمی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی دارای مقاله های ISI و ISC در سال­های 1385-1389

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *