پایان نامه اثرگذاری راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان

حل مسأله و اضطراب ریاضی

تحقیقات در مورد حل مسأله  یکی از فراگیرترین موضوعات علم روانشناختی و حتی روانپزشکی می باشد.چنانجه بعضی از تحقیقات به تأثیر ساختار بر حل مسأله تأکید می ورزند.هولی اک(1990) تصریح به تأثیر کرتکس لب پیشانی[1] بر عملکرد حل مسأله دارد ضمنا افراد با ضایعه ی لب پیشانی در تکالیفی که مستلزم طراحی[2]، اجرا[3] ،نمایش[4] ،ومجموعه ای از دانش هاست، عملکرد ضعیفی از خودنشان می دهند(شالیک[5]1998) کلب و وی شاو[6] (1990) شواهدی دال براینکه ضایعه ی لب پیشانی نیمکره راست به تخریب عملکرد حل مسائل دیداری[7] منجر شده می باشد و ضایعه ی لب پیشانی نیمکره ی چپ به تخریب عملکرد حل مسائل کلامی منجرمی گردد، ارائه داد.در بعضی تحقیقات نیز به تأثیر خودکفایی[8]در عملکرد حل مسأله توجه شده می باشد که می توان به پژوهش پاچارز و کرانزلز[9] (1995)تصریح نمود.

در این پژوهش تأثیر خودکفایی ریاضیات[10] و توانایی ذهنی عمومی برعملکرد حل مسأله مورد مطالعه قرارگرفت و براساس نتایج توانایی ذهنی عمومی[11]تأثیر زیادی در خودکفایی داشته و خودکفایی نیز،تأثیر زیادی در اضطراب دارد(به نقل از شیوندی چلیچه ، 1390 ).

-ای داییر و آسپوری (1996) تأثیر روش حل مسأله را بر افزایش توانایی حل مسأله دانشجویان رشته ی کشاورزی با سبک های یادگیری مختلف، مورد مطالعه قرار دادند. یافته های پژوهش نشان داد که گروهی که با روش حل مسأله آموزش دیده بودند، توانایی حل مسأله شان بهتر از گروهی بود که به روش دیگر آموزش دیده بودند.همچنین نمرات دانش آموزانی که به روش حل مسأله آموزش دیدند، به گونه چشمگیری افزایش پیدا نمود (به نقل از عماری1383).

[1]Frontal lab

[2]Planning

[3]Executing

[4]Monitoring

[5]Shalic

[6]Kolb & Whishaw

[7]Visual Problems

[8]Self-sufficiency

[9]Pagares & Kranzler

[10]Mathematics Self-sufficiency

[11]General mental ability

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف کلی

تعیین تاثیر راهبردهای حل مسأله در کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین

اهداف جزئی

تعیین اثربخشی راهبردهای حل مسأله برکاهش اضطراب حل مسأله دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین

تعیین تاثیر راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب معلم ریاضی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین

تعیین اثربخشی راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ارزیابی ریاضی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین

تعیین اثربخشی راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب یادگیری ریاضی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مطالعه تاثیر راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *