دانلود پایان نامه ارشد هدف گذاری برنامه های پژوهشی برای معلمان

3-4) ابزار جمع آوری اطلاعات

 

ابزار مورد بهره گیری در این پژوهش، برای مطالعه ظرفیت پژوهشی، پرسشنامه­ی کلی می باشد که با در نظر داشتن نظریه­ی دسفورگز درمورد­ی ظرفیت پژوهشی، دارای مؤلفه­های دانش و تخصص پژوهشی، انگیزه­ی پژوهشی و فرصت­ها و امکانات پژوهشی در محیط آموزشی می باشد.

به مقصود اندازه­گیری انگیزه­ی پژوهشی معلمان، از پرسشنامه­ی انگیزش پژوهشی که توسط صالحی (1390)، طراحی شده بهره گیری گردید. این مقیاس دارای سه مؤلفه­ی بی­انگیزگی، انگیزه­ی درونی و انگیزه­ی بیرونی می باشد. برای تعیین پایایی آن از ضریب آلفای کرانباخ (همسانی درونی) بهره گیری گردید که این ضریب برای کل آزمون 9/. و برای خرده مقیاس­های بی­انگیزگی 53/.، تنظیم بیرونی 87/.، تنظیم درونی 89/. بدست آمد. همچنین برای احراز روایی آن از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی بهره گیری گردید. در نهایت مقیاس انگیزش پژوهشی بر روی 280 نفر از دانشجویان ارشد و دکتری دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد اجرا گردید.

در پژوهش حاضر نیز آغاز روایی محتوایی پرسشنامه توسط شش نفر از اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری دانشگاه فردوسی مطالعه گردید و یک سؤال از مؤلفه­ی انگیزش درونی و یک سؤال از مؤلفه­ی انگیزش ییرونی نامناسب و تکراری تشخیص داده گردید پس این دو سؤال از پرسشنامه حذف گردید.

ضریب همسانی درونی برای مؤلفه­های انگیزش درونی، 78/. ، انگیزش بیرونی، 88/. و بی­انگیزگی، 87/. ، بدست آمد که ضرایب مناسبی می باشد. شیوه­ی نمره­گذاری این پرسشنامه به صورت لیکرت و امتیاز­بندی هر سؤال به صورت «بسیار موافق» نمره 4، «موافق» نمره 3، «مخالف» نمره 2 و «بسیار مخالف» نمره 1 ، می باشد.

مجدداً روایی پرسشنامه از طریق  تحلیل عاملی اکتشافی در اجرای نهایی احراز گردید. با بهره گیری از این روش شاخص KMO  برابر با 86/.  بدست آمد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. ظرفیت پژوهشی معلمان بر حسب سه مؤلفه­ی انگیزه­ی پژوهشی، فرصتهای پژوهشی و تخصص پژوهشی، از دیدگاه معلمان چگونه می باشد؟
  2. شایستگی­های پژوهشی بر اساس مبانی نظری، نظرکارشناسان پژوهشی و معلمان خبره به چه صورت می باشد؟
  3. وضعیت تخصص پژوهشی معلمان از طریق تعیین نیازهای آموزش پژوهش به معلمان چگونه می باشد؟
  4. اولویت­بندی نیازهای آموزش پژوهش به معلمان به چه صورت می باشد؟
  5. هدف­گذاری برنامه­های پژوهشی معلمان  چگونه بایستی باشد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مطالعه ظرفیت پژوهشی از دیدگاه معلمان و نیازسنجی آموزش پژوهش معلمان ابتدایی شهر مشهد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *