دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه ارشد پیشرفت تحصیلی درس ریاضی

مراحل سنجش عملکردی: پین[1](2003) معتقد می باشد که مراحل انجام سنجش عملکردی شبیه به انجام هر آزمون یا اندازه گیری دیگر می باشد و شامل مراحل زیر می باشد: تجزیه و تحلیل عملکرد (تکلیف) مورد نظر شناسائی عناصر معرف و اساسی برای نظاره انتخاب یک موقعیت شبیه سازی مناسب مشخص بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه پیشرفت تحصیلی با آزمونهای عملکردی سازنده گرایی

عملکردها و فرآورده ها : در بعضی مواقع، سنجش عملکردی ترکیبی از عملکرد و فرآورده می باشد.  به عنوان مثال، از دانش آموزان انتظار می رود که در یک پروژه علمی، با پرورش فرضیه ها، برنامه ریزی، اجرای آزمایش و اختصار کردن یافته ها اقدام نمایند.  تمرکز سنجش می تواند بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه تفاوت تأثیر استفاده از آزمون های عملکردی سازنده گرایی بر پیشرفت تحصیلی در پایه سوم و ششم ابتدایی

تأثیر سنجش در فرایند آموزش – یادگیری در گذشته سنجش چیزی جدا از آموزش تلقی می­گردید که برای مطالعه و مستند سازی پیشرفت دانش آموزان مورد بهره گیری قرار می­گرفت. به تعبیری دیگر، تصور می­گردید که سنجش پایان دهنده فعالیت­های آموزشی معلم و تابع هدف های اوست. با این تفاصیل بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه مقایسه تأثیر استفاده از آزمون های عملکردی سازنده گرایی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی در پایه سوم و ششم ابتدایی

بازخورد توصیفی بلک و ویلیام (1998) عقیده دارند که یکی از عوامل اساسی در ارتقای آموزش از طریق سنجش کلاسی بازخورد مؤثر به دانش آموزان می باشد. بازخورد اطلاعاتی برای یادگیرنده درمورد عملکردش فراهم می نماید که منجر به اصلاح شخصی و بهبود یادگیری می­گردد. تأثیر بازخورد چنان قوی می بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه ارشد اثرگذاری آزمون های عملکردی سازنده گرایی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی

ارزشیابی تکوینی یکی از راهکارهای مهم رویکرد جدید، ارزشیابی تکوینی می باشد. این ارزشیابی در اصول دوره آموزش یعنی زمانی که فعالیت آموزشی معلم هنوز در جریان می باشد و یادگیری دانش آموزان در حال تکوین یا شکل گیری می باشد انجام می گردد به همین خاطر به آن نام بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه شناسایی تاثیر آزمون های عملکردی سازنده گرایی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی

ارزشیابی پس از اجرای روش مناسب سنجش بایستی به تفسیر اطلاعات جمع آوری شده پرداخت. این تفسیر که مستلزم قضاوت کردن درمورد اطلاعات جمع آوری شده می باشد ارزشیابی نام دارد. معلمان این نوع ارزشیابی­ها را برای مقایسه عملکرد دانش آموز با هدف­های یادگیری انجام می­دهند. ارزشیابی­ها میتواند ملاک مرجع بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه شناسایی تاثیر آزمون های عملکردی سازنده گرایی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی

چرا بایستی ریاضیات تدریس گردد؟ جایگاه رفیع ریاضیات ایجاب می کند که عملاً در همه کشورها، دست کم تا پایین ترین سن قانونی ترک مدرسه، یک درس اجباری برای دانش آموزان باشد. در شوروی در تمامی دوران مدرسه، یک درس اجباری می باشد. در انگلستان در طول دوره آموزش اجباری، بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد بررسی تاثیر آزمونهای عملکردی سازنده گرایی برپیشرفت تحصیلی درس ریاضی پایه سوم و ششم ابتدایی

اهداف آموزش ریاضی با در نظر داشتن دیدگاه های جدید آموزش ریاضی در آستانه ورود به قرن بیست و یکم هدف اصلی آموزش ریاضی، ایجاد توانایی استدلال، حل مسئله، ارتباطات و همچنین تلفیق مقوله های مختلف ریاضی و ارتباط آنها با سایر مقولات می باشد. شورای ملی معلمان ریاضی آمریکا بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل