دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد مقایسه الگوی پیش بینی ترس از صمیمیت بر اساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های هویت در دختران و پسران

2-1-2-3-4- نظریه کردارشناسی بالبی مهم‏ترین و بانفوذترین نظریه که چارچوب مهمی برای شکل‏گیری دلبستگی ارائه داده، نظریه کردارشناسی بالبی (1969) می باشد که بعدها توسط اینثورث گسترش پیدا نمود. بالبی معتقد می باشد که کودک و والد به گونه بیولوژیکی، مستعد داشتن دلبستگی هستند (برک، 1381). کردارشناسان (بالبی، لورنز) عقیده بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه تفاوت الگوی پیش بینی ترس از صمیمیت بر اساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های هویت در دختران و پسران

2-1-2-3-2- نظریه یادگیری در نظریه یادگیری فرض بر آن می باشد که شکل‏گیری دلبستگی کودک با افراد دیگر به این دلیل می باشد که آن‏ها نیازهای کودک را برآورده می‏کنند. مراقب کودک غذای کودک را مهیا می‏کند، لباس وی را عوض می‏کند، تمایل به بغل کردن کودک دارد و سایر بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی الگوی پیش بینی ترس از صمیمیت بر اساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت به تفکیک در دختران و پسران

2-1-2-3- نظریه‎های مرتبط با فرایند دلبستگی تئوری دلبستگی بالبی چارچوبی مهم و معنی‏دار را از روابط والد- کودک  ارائه می‏دهد. بالبی (1969) تصریح می کند که دلبستگی به عنوان الگوی اصولی و مورد نیاز دارای یک اساس بیولوژیکی می باشد. رفتارهای دلبستگی کودک با هدف ایجاد روابط نزدیک با مراقب بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه تعیین ترس از صمیمیت با استفاده از سبک های دلبستگی

2-1-2- سبک دلبستگی بالبی (1969) دلبستگی را در قالب نظریه‏ای بزرگ مفهوم سازی نمود. وی معتقد می باشد که رفتار دلبستگی به عنوان ابزاری در جهت طرفداری و حفاظت از بقاء نوع همه جانداران و مانند انسانها کارکرد دارد. کودک برای بقاء نیازمند مراقبت از جانب بزرگسالان می‏باشد و کوشش بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد بررسی ارتباط بین سبک های دلبستگی، سبک های پردازش هویت با ترس از صمیمیت

2-1-1-1-4- نظریه‏ تعادل شناختی در نظریه تعادل شناختی[1]، فرض بر این می باشد که زوج‏ها در زندگی‏شان به ثبات یا تعادل نیاز دارند و این تعادل بر اساس توجه‏های مثبت و یا منفی آن‏ها نسبت به امور و پدیده‏ها تعریف می‏گردد (فهر، 1996). در این نظریه، هنگامی که زوج‏ها  با بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارتباط بین سبک های دلبستگی، سبک های پردازش هویت با ترس از صمیمیت

2-1-1-1-3- نظریه‏ برابری در نظریه برابری[1]، بر موضوع عدالت و انصاف در ارتباط تاکید می گردد. این نظریه استدلال می‏کند که زوج‏ها تنها هنگامی از ارتباط‏ی زناشویی خود رضایت دارند و احساس صمیمت می‏کنند که بازده و سودی را که از ارتباط به دست آورده‏اند، قابل مقایسه با بازده‏هایی بدانند بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه رابطه بین سبک های دلبستگی، سبک های پردازش هویت و ترس از صمیمیت

2-1-1-1-2- نظریه‏های تبادل اجتماعی و وابستگی متقابل نظریه‏های تبادل اجتماعی[1] (هومانس[2]، 1985) و وابستگی متقابل[3] (کلی و دیبیت[4]، 1959) مانند نظریه‏های تقویت، بر تأثیر تقویت کننده‏ها در ارتباط صمیمانه تاکید دارند، اما این دو نظریه، به نوعی، از مدل‏های تقویت فراتر رفته‏اند. نظریه‏ی تبادل اجتماعی، به جای این‏که صرفا بر بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی، سبک های پردازش هویت و ترس از صمیمیت

2-1-1-1-1- نظریه‏های تقویت براساس نظریه های تقویت، که از سنت رفتارگرایی در روانشناسی سرچشمه گرفتند، افراد با کسانی صمیمی می‏شوند که برای آن‏ها تقویت به همراه دارند. کاربرد اصول تقویت، در مطالعه‏ی روابط صمیمانه، به وسیله‏ی کلور و بایرن[1] (1974) گسترش یافته می باشد و این نظریه‏پردازان با پذیرفتن اصل بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل