دسته‌بندی نشده

پایان نامه پایان نامه ارتقاء نیروی انسانی در آموزش فنی و حرفه ای کشور

2- رویکرد آموزشی مبتنی بر محل کار در آموزش مبتنی بر محل کار، دانش­آموز موقعیت را مدنظر قرار می­دهد و مستقیماً با آن روبرو می گردد و در عین حال استرس ناآگاهی را از بین می­برد. آن‌هایی که درک تحلیلی و تئوریک بهتری دارند از مزیت بیشتری برخوردارند و حداقل […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه آماده سازی نیروی انسانی در آموزش فنی و حرفه ای کشور

ج- دیدگاه­های آموزشی در ارتباط با فرایند یاددهی- یادگیری فنی و حرفه ای 1- رویکرد آموزشی مبتنی بر شایستگی این روش توجه زیادی به کیفیت محصول یا خروجی نظام آموزشی دارد. این روش موجب تدوین استاندارهای شایستگی در بسیاری از کشورها گردید (خلاقی1381). نورتون (1987)، معتقد می باشد که آموزش […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد جذب نیروی انسانی در آموزش فنی و حرفه ای کشور

ب-  دیدگاه  فرهنگی آموزش برای کار و بقا مفروضات بنیادی این رویکرد متکی بر چند باور می باشد : اول اینکه مدارس در آینده­ی کشور تأثیر حیاتی دارند. ثانیاً مدارس می­توانند تأثیرات نابرابری­های اقتصادی و اجتماعی حاصل از نظام بازار آزاد و روندهای اقتصادی غیرقابل کنترل را اصلاح نمایند. این […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه جذب،آماده سازی و ارتقاء نیروی انسانی در آموزش فنی و حرفه ای کشور

3- رویکرد آموزش صلاحیت‌ها و مهارت‌ها ی پایه  رویکردی که تبیین آن گذشت ، اکثراً آموزش­های مورد نظر را در قالب برنامه‌های درسی مرسوم در مدارس و دانشگاه مد نظر دارد و پس حیطه­ی عملکرد آن دوره­ی متوسطه و آموزش عالی می باشد . اما بعضی از صاحب­نظران، ضمن قبول […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه نقش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش دربعد تشکیل سرمایه انسانی و عدالت آموزشی

آموزش و پرورش  فنی و حرفه ای در دوره پهلوی در این دوره به دنبال سیاست‌های کلی مدرنیزه کردن کشور و در پی گشایش مدارس جدیدو متعدد دوره قاجاریه در توسعه مدارس ابتدایی و متوسطه پیشرفتهای قابل ملاحظه‌ای پیش آمدبه گونه ای که در سال 1316 شمسی تعداد مدارس ابتدایی […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی میزان بهره گیری مدیران دانشگاه ها از مفاهیم و فنون اثربخش منابع انسانی در محل کار خود

وقتی یک سازمان در جهت دستیابی به سطوح بالای بهره وری حرکت می کند، بدین معناست که کوشش برای رسیدن به مرحله بالندگی را آغاز کرده می باشد. در چنین سازمانی، رهبری و مدیریت اثربخش، می باشد و تعداد مدیران شایسته در آن، زیاد می باشد. یکی از مهمترین عوامل […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه عوامل انگیزشی موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی

4-2-3-  توزیع اعضا بر حسب رضایت از فرصت ها و امکانات و تجهیزات پژوهشی   با توجه با جدول4-3، بیش ترین رضایت در بین گویه های امکانات و تجهیزات پژوهشی مربوط به اینترنت و بانک های اطلاعاتی (9/45%)می باشد. کم ترین رضایت مربوط به نیروی انسانی پژوهش( مشاوره آماری و […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه شناسایی ارتباط عوامل سازمانی با تولیدات علمی اعضای هیات علمی

2-1-5- نتیجه گیری   علم در جهان با آفرینش بشر آغاز می گردد زیرا که بشر موجودی کنجکاو  نسبت به محیط اطراف آفریده شده می باشد. این کنجکاوی در بشر نسبت به هر موجود دیگری کامل تر و پایدارتر می باشد. میل بشر نسبت به دانستن باعث ایجاد زمینه های […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه ارشد تولیدات علمی اعضای هیات علمی دارای مقاله های ISI و ISC

2-1-2– دانشگاه و تولید علم   دانشگاه به محلی اطلاق می­گردد که بر اساس دید اصولی، وارده های آن شامل سرمایه ساختمان، تجهیزات، برنامه، امکانات، نیروی انسانی و نهایتاً جوانانی به نام دانشجوست. کارکرد دانشگاه شامل آموزش، پژوهش، خدمت، انتقال میراث فرهنگی، علوم فنون می باشد. صادره های دانشگاه نیز […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد علل و عوامل ایجادکننده ی نابرابری آموزشی در نظام آموزشی ایران

2-1-18-2- نظریه­های بازتولید نظریه بازتولید واکنشی پیش روی شکست نظام آموزشی اروپا برای نیل به برابری اجتماعی بود. با ظهور نظریه­ی بازتولید، توجه اصلی به انتقادات ناگفته و تاثیر الگوهای ضمنی مربوط به دانش­آموز خوب و دانش­آموز بد و همچنین ارتباط­ی مدرسه و اقتصاد، معطوف گردید. بر اساس نظریه بازتولید، […]

توسط مدیر سایت، قبل