دسته‌بندی نشده

پایان نامه تعیین ارتباط عوامل سازمانی با تولیدات علمی اعضای هیات علمی

خود باختگی گروهی از مردم جهان در اثر تبلیغات کشورهای قدرتمند دچار باورهای غلطی گشته‌اند که نتیجه آن چیزی غیر از عقب ماندگی و فقر نیست. خود باختگی در برابر کشورهای توسعه یافته، یکی از باورهای نادرست می باشد. خود باختگان می‌پندارند که از نوآوری، نبوغ و استعداد بی‌بهره­اند و […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه اختصاص منابع و بودجه و تجهیزات و امکانات در آموزش فنی و حرفه ای

تعریف آموزش فنی و حرفه ای : در سطح بین المللی همواره در به کارگیری مفاهیم آموزش فنی و حرفه ای ابهام هست. در کشورهای انگلیسی زبان اصطلاح آموزش فنی را معمولاً بر آموزش در سطح عالی بکار می برند- و از کالج های تکنولوژی پیشرفته و دانشگاههای فنی نام […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارتباط مسائل مالی و رفاهی آموزگاران با رفتار مدنی سازمانی

– فینکلستین وپینر[1](2004) درتعریف رفتار مدنی سازمانی می­گوید: رفتار مدنی سازمانی نوع خاصی از همیاری می باشد که مستلزم تعهد بیشتر به سازمان وانجام فعالیت­های دلخواهانه (اختیاری) وکمک به دیگر اشخاص سازمان می باشد که به سازمان نیز سود می­رساند . فینکلستین وپینر، برانیک[2] (2005) گفته­اند که: رفتارمدنی سازمانی رفتاری […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارتباط رفتار مدنی سازمانی با امنیت شغلی آموزگاران

1- اطاعت سازمانی[2]: این واژه توصیف کننده رفتارهایی می باشد که ضرورت و مطلوبیتشان شناسایی و در ساختار معقولی از نظم و مقررات پذیرفته شده‌اند. شاخصهای اطاعت سازمانی رفتارهایی نظیر تکریم به قوانین سازمانی، انجام وظایف به گونه کامل و بجای آوردن مسئولیتها با در نظر داشتن منابع سازمانی می […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه میزان بهره گیری مدیران دانشگاه ها از روانشناسان صنعتی و سازمانی در محل کار خود

          مدل نظامدار انتخاب و بکارگیری اثربخش منابع انسانی در سازمان (مناباماس): در شرایطی یک فکر یا اندیشه آرمانی از دیدگاه کاربردی دارای ارزش می باشد و می تواند به پیش بینی احتمال کاهش یا افزایش بهره وری فردی، شغلی و سازمانی بپردازد که همه عوامل و موانع انسانی موثر […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه تفاوت ویژگی های جمعیت شناختی مدیران و میزان بهره گیری آنان از فنون و مفاهیم بکارگیری اثربخش منابع انسانی

می باشد. دومین هدف این پژوهش، پاسخدهی به این سوال می باشد که: آیا بین ویژگی های جمعیت شناختی مدیران و اندازه بهره گیری آنان از فنون و مفاهیم بکارگیری اثربخش منابع انسانی تفاوت معناداری هست؟ سومین هدف این پژوهش، پاسخدهی به این سوال می باشد که: بهره گیری مدیران […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی میزان بهره گیری مدیران دانشگاه ها از مفاهیم و فنون اثربخش منابع انسانی در محل کار خود

وقتی یک سازمان در جهت دستیابی به سطوح بالای بهره وری حرکت می کند، بدین معناست که کوشش برای رسیدن به مرحله بالندگی را آغاز کرده می باشد. در چنین سازمانی، رهبری و مدیریت اثربخش، می باشد و تعداد مدیران شایسته در آن، زیاد می باشد. یکی از مهمترین عوامل […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه شناسایی تأثیر میزان تحصیلات بر رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات شاغل درکتابخانه ها

  2-2-1-1-3. دانش دانش، ترکیب سازمان­یافته­ای از داده می باشد که از طریق قوانین و عملکردها حاصل شده می باشد (آصف­زاده، 1383) . دانش کارآمد کمک می­کند تا اطلاعات و داده­های ناخواسته حذف شوند. زمانی که افراد دانش خود را به اشتراک می­گذارند، دانش هر یک افزایش می­یابد و از […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی تأثیر سابقه خدمت بر رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانه های دانشگاه شیراز

  2-2-1-1-1. داده داده­ها حقایق و واقعیت­های خام هستند (نوروزیان، 1384) . حقایق و اعدادی هستند که از آن­ها اطلاعات به­دست می‌آید (صراف­زاده و بغدادی، 1384) . داده­ها، منعکس کننده تعاملات و مبادلات کامل و واحد و منسجمی هستند که تحت عنوان جزء ناچیز از آن­ها یاد می­گردد. این اجزاء […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه شناسایی میزان مولفه کاربرد منابع در کتابخانه‌ها

ب. تعریف عملیاتی: اندازه کاربرد مولفه کفایت ارتباطات می باشد که بر اساس پرسش‌های شماره 5 تا 8 پرسشنامه سنجیده شده می باشد. توزیع بهینه قدرت [2] الف. تعریف مفهومی: در سازمان سالم، توزیع قدرت نفوذ و تاثیرگذاری نسبتا عادلانه می باشد. زیردستان می‌توانند در جهت بالا تاثیرگذار باشند و […]

توسط مدیر سایت، قبل