دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن

1-3 اهمیت وضرورت پژوهش در نظر داشتن آموزش در دوران کودکی از دیرباز در نوشته های فلاسفه و پژوهشگران رشد کودک مشهود بوده می باشد. این نوشته ها که به زمان کومنیوس، لاک و روسو مربوط می شوند، تاثیرات عمده ای بر کار متخصصان تعلیم و تربیت دوران کودکی داشته […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه ارشد عناصراساسی الگوی آموزشی رجیو امیلیا

توالی مراحل رشد برونر معتقد می باشد که مرحله سه گانه رشد که در بالا تبیین داده شدند، به گونه متوالی رخ می دهند، یعنی آغاز کودک وارد مرحله حرکتی  می گردد، پس از آن به مرحله تصویری می رسد، و سرانجام وارد مرحله نمادی می گردد. توجه کنید که […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه تعیین ویژگی ها وفرصت ها ومحدودیت های رویکرد رجیوامیلیا جهت استفاده مدیران و مربیان از رویکردهای جدید و مطرح در سطح جهانی در مراکز پیش دبستان

ماریا مونته سوری (1952-1870 ) ماریا مونته سوری در سال 1870 در شیاراوال[1] از نواحی ایتالیا در کنار دریای آدریاتیک به دنیا آمد و هنوز بچه سال بود که به رم رفت. دختر « زیبا و محصل با استعداد » سرانجام وارد دانشکده پزشکی رم گردید و در سال 1896 […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه ارشد تعیین میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی رویکرد رجیوامیلیا در مراکز پیش ازدبستان

لوسمنویچ  ویگوتسکی[1] ( 1934 – 1896 ) ویگوتسکی در سال 1896 به دنیا آمد و در زمان انقلاب سال 1917 دانشجوی دانشگاه مسکو بود. او در زمینه ادبیات، علوم اجتماعی، فلسفه و هنرها دانش وسیعی آموخت و در سال 1924 به روانشناسی روی آورد. ده سال بعد در سال 1934 […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد بررسی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا از نظر محیط یادگیری

تعلیم و تربیت اخلاقی روسو در زمینه بهره گیری از استدلال و منطق در تربیت اخلاقی کودکان با نظریات جان لاک[1] مخالف می باشد و می گوید نیروی عقل که ترکیبی از سایر نیروهاست، از تمام قوای روحی بشر مشکل تر و دیر تر رشد می یابد اما مردم به […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا از لحاظ محتوا و سازماندهی برنامه درسی

روسو معتقد به فساد اجتماع بود و کوشش داشت تا قهرمان خود امیل را از فساد و تباهی های جامعه دور نگه دارد بدین ترتیب، امیل در سرزمینی تنها و فقط با مربی اش (تا سن 12 سالگی ) بسر برد. عقاید روسو درمورد تاثیر اجتماع بر بشر به صورت […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه رویکرد آموزشی رجیو امیلیا از لحاظ اهداف برنامه درسی

ژان ژاک روسو[1] (1778-1712) ژان ژاک روسو در ژنو به دنیا آمد، اما بیشتر عمرش را در فرانسه گذراند. او فکر می نمود که بشر ها اساسا خوبند، اما به سبب تمدن، به انحراف کشیده شده اند. او بر این باور نبود که مردم بایستی از همه پیشرفت های هنری […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد تحلیل رویکرد آموزشی رجیو امیلیا از لحاظ عناصر برنامه درسی

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات پیشین   2-1 آراء تربیتی پیشگامان تعلیم و تربیت جان آموس کومنیوس ( 1670-1592)[1] از میان مصلحان تربیتی که در طول زمان وارد حیطه وجود نهاده اند، ژان کومنیوس در خور مقامی عالی می باشد. تاریخ زندگی او مشحون از شکنجه […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه ارشد سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی

1-6 تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی پژوهش تعریف نظری رویکردآموزشی: نوع نگاهی که هر یک از ما نسبت به زندگی، بشر و آموزش داریم، رویکرد آموزشی مارا تعیین می کند. این نوع نگاه تحت تاثیر یک فلسفه فکری، یک مکتب روانشناسی وسیاست مرتبط و متناسب با آن می باشد. رویکرد […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه ارشد رویکرد آموزشی رجیو امیلیا

1-4 اهداف پژوهش اهداف کلی: تحلیل رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش اندازه آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن. اهداف ویژه:­1- تحلیل رویکرد آموزشی رجیو امیلیا از لحاظ عناصر برنامه درسی. (اهداف، محتوا و سازماندهی آن، محیط یادگیری، روش، کارکنان، ارزشیابی) […]

توسط مدیر سایت، قبل