دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد شایستگی های پژوهشی بر اساس مبانی نظری، نظرکارشناسان پژوهشی و معلمان خبره

3-6) شیوه تجزیه و تحلیل داده­ها داده­های پژوهش شامل نمراتی می باشد که هر یک از آزمودنی­ها در هر یک از مؤلفه­های پژوهش به دست می­آورد. در پرسشنامه ظرفیت پژوهشی، هر فرد یک نمره در هریک از مؤلفه­های انگیزه­ی پژوهشی و فرصت­ها و امکانات محیط آموزشی بدست آورد. برای تحلیل […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه بررسی شایستگی های پژوهشی بر اساس مبانی نظری

2-1-7)الگوی نیازسنجی مبتنی بر شایستگی طراحی و اجرای برنامه­های نیازسنجی مستلزم پیروی از تکنیک­ها و فنون خاصی می باشد. امروزه تعداد زیادی از فنون نیازسنجی هست که مورد بهره گیری­ی برنامه­ریزان آموزشی قرار می­گیرد. با در نظر داشتن اینکه یکی از اهداف این پژوهش تعیین اولویت­های آموزش پژوهش به معلمان […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد شناسایی شایستگی های پژوهشی بر اساس مبانی نظری، نظر کارشناسان پژوهشی و معلمان خبره

2-1-6) نیازسنجی آموزش پژوهش به معلمان قبل از هر اقدامی در زمینه­ی آموزش به معلمان، لازم می باشد نیازها وکاستی­های پژوهشی آن­ها در محیط آموزشی شناخته گردد و  بر اساس آن برای توسعه­ی حرفه­ای آن­ها برنامه­ریزی اساسی صورت گیرد. به تعبیری دیگر اولین مرحله در تدوین هر برنامه­ی آموزشی، نیازسنجی […]

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

پایان نامه ارشد میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان

  عنوان کامل پایان نامه : بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تهرانی و ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آن فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق مقدمه بررسی مسائل در خصوص نوجوانان و جوانان به عنوان نسل مولد و آینده‌ساز جامعه، همواره مدنظر کارشناسان و صاحبنظران […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه وضعیت تخصص پژوهشی معلمان از طریق تعیین نیازهای آموزش پژوهش به معلمان

4-2) یافته­های استنباطی 4-2-1) ظرفیت پژوهشی معلمان به مقصود پاسخگویی به سؤال اول پژوهش که مطالعه ظرفیت پژوهشی معلمان بر حسب سه مؤلفه­ی  انگیزه­ی پژوهشی و فرصت­ها و امکانات پژوهشی و دانش و تخصص پژوهشی از آزمون t تک نمونه­ای بهره گیری گردید. به مقصود مطالعه مؤلفه­ی انگیزه­ی پژوهشی در […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ظرفیت پژوهشی معلمان بر حسب سه مؤلفه ی انگیزه ی پژوهشی، فرصتهای پژوهشی و تخصص پژوهشی از دیدگاه معلمان

پرسشنامه­ی تعیین نیازهای آموزش پژوهش ( مؤلفه­ی تخصص پژوهشی) : در این پژوهش به مقصود گردآوری داده­ها با در نظر داشتن هدف پژوهش، از مراحل زیر بهره گیری گردید: گام اول:  آغاز با مطالعه مبانی نظری مربوطه و مطالعه پژوهش­های انجام گرفته در زمینه­ی دانش و مهارت­های پژوهشی و مطالعه […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه ارشد هدف گذاری برنامه های پژوهشی برای معلمان

3-4) ابزار جمع آوری اطلاعات   ابزار مورد بهره گیری در این پژوهش، برای مطالعه ظرفیت پژوهشی، پرسشنامه­ی کلی می باشد که با در نظر داشتن نظریه­ی دسفورگز درمورد­ی ظرفیت پژوهشی، دارای مؤلفه­های دانش و تخصص پژوهشی، انگیزه­ی پژوهشی و فرصت­ها و امکانات پژوهشی در محیط آموزشی می باشد. به […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد اولویت بندی نیازهای آموزش پژوهش به معلمان

3-3) روش نمونه­گیری پس از احراز روایی و پایایی پرسشنامه­ها، برای انتخاب نمونه­ی اول جهت مطالعه ظرفیت پژوهشی معلمان و همچنین اعتباریابی نیازهای آموزش پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس بهره گیری گردید. برای انتخاب این گروه، نواحی هفتگانۀ مشهد به سه منطقه ی برخوردار(3 و4)، نیمه برخوردار( 2، […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه بررسی مؤلفه ی تخصص پژوهشی در پرسشنامه ظرفیت پژوهشی از طریق تعیین نیازهای آموزش پژوهش به معلمان

3-1) روش پژوهش طرح پژوهشی این پژوهش برای مطالعه ظرفیت پژوهشی معلمان از نوع طرح­های پژوهشی کمّیِ غیرآزمایشی (توصیفی) می باشد و برای تعیین نیازهای آموزش پژوهش، از نوع مطالعات نیازسنجی می باشد که نیازسنجی از نوع پژوهش­های ارزشیابی می­باشد (گال، بورگ و گال، 1387). همچنین از نظر هدف از […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه ارشد تعیین شایستگی های پژوهشی بر اساس معلمان خبره

2-3) جمع بندی پیشینه در این فصل اظهار گردید تاکنون پژوهش­های متعددی با موضوع ظرفیت پژوهشی انجام شده می باشد و در این زمینه تعاریف متعددی هست، که از جمع بندی این تعاریف می توان نتیجه گرفت که ظرفیت پژوهشی به توانمندی­های پژوهشی، شرایط و منابع محیطی و مادی و […]

توسط مدیر سایت، قبل