دسته‌بندی نشده

پایان نامه امکان سنجی تحقق برنامه های آموزش فنی و حرفه ای رسمی در سند ملّی آموزش و پرورش

اهمیت و ضرورت پژوهش توجه و تأکید بر توسعه‌ی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی به مقصود تربیت سرمایه‌های انسانی و معنوی مورد نیاز توسعه و ایجاد اشتغال مولد و کارآفرینی در اسناد بالادستی مانند سندچشم انداز کشور جمهوری اسلامی ایران در افق 1404[1] ، نقشه ی جامع علمی کشور[2]، […]

توسط مدیر سایت، قبل