دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد شایستگی های پژوهشی بر اساس مبانی نظری، نظرکارشناسان پژوهشی و معلمان خبره

3-6) شیوه تجزیه و تحلیل داده­ها داده­های پژوهش شامل نمراتی می باشد که هر یک از آزمودنی­ها در هر یک از مؤلفه­های پژوهش به دست می­آورد. در پرسشنامه ظرفیت پژوهشی، هر فرد یک نمره در هریک از مؤلفه­های انگیزه­ی پژوهشی و فرصت­ها و امکانات محیط آموزشی بدست آورد. برای تحلیل […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد شناسایی شایستگی های پژوهشی بر اساس مبانی نظری، نظر کارشناسان پژوهشی و معلمان خبره

2-1-6) نیازسنجی آموزش پژوهش به معلمان قبل از هر اقدامی در زمینه­ی آموزش به معلمان، لازم می باشد نیازها وکاستی­های پژوهشی آن­ها در محیط آموزشی شناخته گردد و  بر اساس آن برای توسعه­ی حرفه­ای آن­ها برنامه­ریزی اساسی صورت گیرد. به تعبیری دیگر اولین مرحله در تدوین هر برنامه­ی آموزشی، نیازسنجی […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه وضعیت موجود ظرفیت پژوهشی معلمان مقطع ابتدایی با توجه به مؤلفه ی تخصص پژوهشی

 2-1-4) ظرفیّت پژوهشی و توسعه­ی حرفه­ای معلمان حرفه­ای شدن معلمان بر جنبه­های تکنیکی و حرفه­ای تدریس و ارتقاء موقعیت اجتماعی حرفه­ی معلمی متمرکز می باشد. حرفه­ای شدن فرایندی می باشد که طی آن انجام یک حرفه یا شغل مستلزم داشتن مهارت­های ویژه­ای می­باشد (وایلنت، 2007، به نقل از کریمی، 1387). […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه عوامل انگیزشی موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی

2-4- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها:   2-4-1- تعاریف مفهومی متغیرها   2-4-1-1- پایگاه موسسه اطلاعات علمی (Thomson Reuters  ISI):   ISI تامسون رویترز سازمانی می باشد که مقالات علمی – پژوهشی چاپ شده در مجلات معتبر را در سایت خود قرار می­دهد و یکی از معیارهای ارزشیابی مرتبه علمی […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه تعیین میزان تخصیص منابع و بودجه و تجهیزات و امکانات در آموزش فنی و حرفه ای

شاخه­ی فنی و حرفه‌ای این شاخه مشتمل بر سه زمینه‌ی صنعت( 20رشته)، کشاورزی(4رشته) و خدمات(19 رشته) می‌باشد و در مجموع این شاخه دارای 43 رشته می باشد. برنامه­ی درسی این رشته­ها بر اساس تجزیه و تحلیل مشاغل و حرف موجود در بازار کار و دانش و مهارت‌های مورد نیاز آن‌ها […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه کاهش اضطراب حل مسأله دانش آموزان با راهبردهای حل مسأله

مهارت های مورد نیاز یادگیرندگان ، برای حل مسأله : توانایی تشخیص موقعیت های مسأله توانایی تجزیه و تحلیل مسأله و نیز تعریف آن . توانایی فعالیت مشترک با دیگران در موقعیت های گروهی . در اختیارگذاشتن اطلاعات و اندیشه های خویش برای تدوین فرضیه ها . توانایی قضاوت برای […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه ارشد پیشرفت تحصیلی درس ریاضی

مراحل سنجش عملکردی: پین[1](2003) معتقد می باشد که مراحل انجام سنجش عملکردی شبیه به انجام هر آزمون یا اندازه گیری دیگر می باشد و شامل مراحل زیر می باشد: تجزیه و تحلیل عملکرد (تکلیف) مورد نظر شناسائی عناصر معرف و اساسی برای نظاره انتخاب یک موقعیت شبیه سازی مناسب مشخص […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه تعیین میزان انطباق بین اهداف برنامه قصد شده و اهداف دریافت شده دانش آموز پایه سوم راهنمایی

2-5-2-9 –  مهارت های ذهنی برنامه قصد شده 1- با دقت در محیط اطراف خود، بتواند مسئله های راکه حل آنها نیازمند به کارگیری علم می باشد، تشخیص دهد و شناسایی کند. 2- هنگام مواجه شدن با یک مسئله، فکر کند و راه حل ارائه دهد. 3- موضوعی را از […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر جامعه بر فضای روانی اجتماعی مدرسه

مفهوم رویکرد برنامه درسی و انواع آن رویکرد برنامه درسی[1]منعکس کننده چگونگی برخورد و نقطه نظرات فرد نسبت به برنامه درسی، مدرسه و جامعه می باشد. رویکردهای برنامه درسی به دو گروه عمده تقسیم می شوند: رویکردهای علمی و فنی[2] این رویکردها با نظریه­های سنتی تعلیم و تربیت و الگوهای […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد سن مناسب برای آغاز آموزش زبان خارجی

نمونه ی آماری انتخاب نمونه  (n) از جامعه  (N) علت های اقتصادی و فنی دارد . دسترسی به تمام افراد جامعه مستلزم صرف هزینه های مالی و انسانی فراوانی می باشد و زمان زیادی لازم دارد . همچنین تجزیه و تحلیل حجم انبوهی از اطلاعات امری مشکل می باشد . […]

توسط مدیر سایت، قبل