دسته‌بندی نشده

پایان نامه میزان انطباق بین مکان پیشنهادی سازمان برنامه ریزی کتب درسی و مکانی اختصاص داده شده، به علوم تجربی پایه سوم راهنمایی

2-5-2-6 پیش بینی و فرضیه سازی پیش بینی به معنای اظهار یک واقعیت یا رویداد، قبل از رخ دادن آن می باشد و فرضیه سازی به معنای کوشش در جهت ارائه ی یک یا چند راه حل برای یک مسئله می باشد. معمولا˝پیش بینی بر اساس یک فرضیه ی ذهنی […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد رابطه برنامه ریزی فعالیت های دانش آموزان و ارائه تکلیف به روش حل تمرین

2-10-2  آثار مثبت تکلیف شب 1-  سرعت گرفتن پیشرفت تحصیلی و یادگیری. 2- ایجاد انگیزه وایجاد آثارتحصیلی دراز مدت از قبیل افزایش اشتیاق به یادگیری دراوقات فراعت به ایجادعادت ،مطالعه،مهارت آموزی و ایجادانگیزه نسبت به مدرسه و تحصیل. 3- پرورش احساس مسئولیت،قدرت برنامه ریزی و مدیریت ،اعتمادبه نفس و پشتکار،تحریک […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه نقش ارائه تکلیف به روش حل تمرین در برنامه ریزی فعالیت های دانش آموزان

2-10 شرایط نوشتن تکلیف شب نخستین شرط این می باشد که دانش آموزان فکر با ارزشی داشته باشند.دانش آموزان بتواند فکر خود رادر قالب جمله هایی قابل فهم برای دیگران درآورد.نوشته از نظر جمله بندی ، درست و عاری از غلط املایی باشد.خوش خط و خوانا باشد(پیوند،1377).   2-10-1  هدف […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد تعیین تفاوت تمرکز مجدد بر برنامه ریزی در میان دختران فراری و عادی

سال ها پژوهش به وضوح بر تأثیر مهم هیجان ها در بسیاری از جنبه های زندگی روزانه و همچنین تأثیر آن ها در سازگاری با فشارها و بحران های زندگی صحه گذاشته اند. اساساً هیجان ها واکنش های زیست شناختی هستند که زمانی برانگیخته می شوند که فرد موقعیت را […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن

1-3 اهمیت وضرورت پژوهش در نظر داشتن آموزش در دوران کودکی از دیرباز در نوشته های فلاسفه و پژوهشگران رشد کودک مشهود بوده می باشد. این نوشته ها که به زمان کومنیوس، لاک و روسو مربوط می شوند، تاثیرات عمده ای بر کار متخصصان تعلیم و تربیت دوران کودکی داشته […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه میزان آگاهی مدیران از عناصر اساسی برنامه درسی

الگوی فروبل فردریک فروبل (1852 – 1782) کسی می باشد که از یک قرن قبل تا کنون تاثیر مهمی روی تربیت دوره کودکی اولیه داشته می باشد. او بر شکوفایی رشد طبیعی کودکان، تکریم به فردیت هر کودک، در نظر داشتن بازی به عنوان اساسی ترین روش رشد و یادگیری، […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد مقایسه میزان آگاهی مدیران و مربیان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی رویکرد رجیو امیلیا

ج- مدل های رشدی شناختی [1] این برنامه ها نیز در طول سالهای 1960 پدید آمده اند  و اساسا بر دو سطح زیرین توجه دارند: رشد و پرورش طریقه یادگیری موثر مانند حل مساله، تشکیل مفاهیم، نظاره و کاربرد و تجربه ومهارت های دست ورزی با تاکید ویژه بر کارهای […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه میزان آگاهی مربیان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی

2-2 مدل های برنامه درسی در دوره پیش از دبستان الف- مدل های غیر رسمی ب- مدل های مهارت محور ج- مدل های رشدی- شناختی الف- مدل های غیر رسمی [1] این برنامه ها که طی سالها،­در مراکز پیش دبستانی اولیه، سنتی و کودک محور برای کودکان طبقات متوسط اجتماع […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه تحقق برنامه های آموزش فنی و حرفه ای رسمی در سند ملّی آموزش و پرورش

مستندات قانونی جهت ترویج آموزش­های همراه با تولید، درقانون برنامه­ی پنجم       ماده21ـ دولت مکلف می باشد به مقصود گسترش شایستگی حرفه‎ای از طریق افزایش دانش و مهارت با در نظر داشتن انجام کار واقعی در محیط، اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار و ارتقاء و توانمندسازی سرمایه‎های انسانی، کاهش فاصله سطح شایستگی […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه شناسایی میزان انطباق بین محتوای برنامه اجرا شده و محتوای دریافت شده دانش آموزان پایه سوم راهنمایی

2-7 – ارزشیابی از دیدگاه برنامه قصد شده امانی و همکاران(1386) در کتاب راهنمای معلم،  سال سوم راهنمایی روشهای ارزشیابی برنامه را به تبیین زیرتوصیف می کند. ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را متخصصان این امر، فرآیند جمع آوری اطلاعات از آموخته های آنان و قضاوت در مورد حدودآن […]

توسط مدیر سایت، قبل