دسته‌بندی نشده

پایان نامه اثرگذاری راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان

حل مسأله و اضطراب ریاضی تحقیقات در مورد حل مسأله  یکی از فراگیرترین موضوعات علم روانشناختی و حتی روانپزشکی می باشد.چنانجه بعضی از تحقیقات به تأثیر ساختار بر حل مسأله تأکید می ورزند.هولی اک(1990) تصریح به تأثیر کرتکس لب پیشانی[1] بر عملکرد حل مسأله دارد ضمنا افراد با ضایعه ی […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد کاهش اضطراب معلم ریاضی دانش آموزان

جنسیت و اضطراب ریاضی پیشینه تحقیقات،نشان می دهد که به گونه کلی زنان سطوح اضطراب ریاضی بالاتری نسبت به مردان دارند. -الکساندر و مارترای[1](1990)با بهره گیری از یک پرسشنامه بیست و پنج سوالی برروی نمونه ای از 517 دانشجوی دانشگاه به این نتیجه رسیدند که زنان در مقایسه با مردان […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه ارشد اضطراب حل مسأله دانش آموزان

اشتباهاتی که یادگیرندگان ضمن حل مسائل مرتکب می شوند . یادگیرندگان در مراحل حل مسائل ، ماهیت مسأله را تعریف نمی کنند به آنان در مورد ماهیت مسائل به فعالیت می پردازند و نه در مورد خود مسأله . این اقدام سبب گیج شدن آنها می گردد و در واقع […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه کاهش اضطراب حل مسأله دانش آموزان با راهبردهای حل مسأله

مهارت های مورد نیاز یادگیرندگان ، برای حل مسأله : توانایی تشخیص موقعیت های مسأله توانایی تجزیه و تحلیل مسأله و نیز تعریف آن . توانایی فعالیت مشترک با دیگران در موقعیت های گروهی . در اختیارگذاشتن اطلاعات و اندیشه های خویش برای تدوین فرضیه ها . توانایی قضاوت برای […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد ارتباط کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان با راهبردهای حل مسأله

مرحله دوم و سوم : طرح و اجرای نقشه برای حل مسأله در الگوی حل مسأله پولیا ، مرحله ی دوم و سوم ، تا حدود زیادی با هم اجرا می شوند ؛ پس در اینجا آن دو مرحله یک جا و هم زمان درنظر گرفته می گردد ، به […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان با راهبردهای حل مسأله

مراحل اجرای الگوی حل مسأله جورج پولیا مرحله نخست : درک و فهم مسأله در این مرحله معلم بایستی فراگیر را با مسأله درگیرکند ؛ به دیگر سخن اینکه ، در این مرحله می باشد که  دانش آموز به صورت جدی به مسأله می اندیشد و تفکر او حاصل کوشش […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه ارشد اضطراب ریاضی دانش آموزان

راهبردهای روش تدریس حل مسأله آقازاده (1377) در مقاله ای پیرامون آموزش ریاضی راهبردهایی که برای هر کدام از مراحل حل مسأله (در طرح جورج پولیا) پیشنهاد می گردد را شامل مجموعه فعالیت هایی می داند که کار حل مسأله را برای یادگیرندگانم آسان می کند و آن ها عبارتند […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه ارشد کاهش اضطراب یادگیری ریاضی دانش آموزان با راهبردهای حل مسأله

تئوری گشتالت [1]دیگاه تجدید ساختار ادراکی: در گشتالت ایده ی مهم درمورد ی حل مسأله این می باشد که مردم بدین علت در حل مسائل به مانع بر می خورند که نمی توانند به موقعیت مسأله با دید تازه ای نگاه کنند، و همچنین نمی توانند عناصر را به گونه […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه ارشد کاهش اضطراب یادگیری ریاضی دانش آموزان

مبانی نظری حل مسأله تاریخچه و قوت نظریه پردازی پیرامون فرآیندهای حل مسأله به اواخر قرن نوزدهم معطوف می باشد.قرار گرفتن دانش آموز در موقعیتی که موجب برهم خوردن تعادل برقرارشده میان داانش آموز و محیط می گردد و این پدیده همان چیزی می باشد، که پیاژه آن را کلید […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه اثربخشی راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب یادگیری ریاضی دانش آموزان

نظریه کنترل انگیزش براساس نظریه کنترل انگیزش[1] پیتمن و آگستینوا[2] (1985) به نقل از سدک[3] کافتا و تیژگا[4] ، (1993) روبرو شدن با رویدادهای غیر قابل کنترل به محرومیت ؛ انگیزه ی کنترل را بر می انگیزد. در نتیجه افراد یک راهبرد پردازش اطلاعات محتاطانه و بسیار محافظه کارانه را […]

توسط مدیر سایت، قبل