دسته‌بندی نشده

پایان نامه اثربخشی راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب یادگیری ریاضی دانش آموزان

نظریه کنترل انگیزش براساس نظریه کنترل انگیزش[1] پیتمن و آگستینوا[2] (1985) به نقل از سدک[3] کافتا و تیژگا[4] ، (1993) روبرو شدن با رویدادهای غیر قابل کنترل به محرومیت ؛ انگیزه ی کنترل را بر می انگیزد. در نتیجه افراد یک راهبرد پردازش اطلاعات محتاطانه و بسیار محافظه کارانه را […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد بررسی اثربخشی راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب یادگیری ریاضی دانش آموزان

رفتارگرایی از دید رفتارگراها ؛رفتار،ارتباط بین واکنشها و پیامدها می باشد.به عنوان مثال یک شخص ،ممکن می باشد به هنگام امتحان در کلاس ، رفتارهایی مانند نگاه بیرون از پنجره،که به نتیجه ضعیف عملکرد آزمون کمک می کند از خود نشان دهد. به علاوه ،نشانه های محیطی مانند انتظارمعلم و […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد اثربخشی راهبردهای حل مسأله برکاهش اضطراب حل مسأله دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی

اضطراب اضطراب به منزله ی بخشی از زندگی بشر،در همه ی افراد در حدی اعتدال آمیز هست و در این حد،به عنوان پاسخی سازش یافته تلقی می گردد،اما اگر از این حد خارج گردد و جنبه ی مزمن و مداوم بیابد به منزله ی شکست و سازش نایافتگی تلقی می […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه شناسایی اثربخشی روشهای برجسته سازی چهره بر تماس چشمی کودکان در خودمانده

مقیاس درجه بندی درخودماندگی کودکی(CARS): این مقیاس شامل 15 ماده می باشد و توسط شاپلر[1]، ریچلر[2] و رینر [3]برای شناسایی کودکان مبتلا به طیف اختلالات درخودماندگی ارایه شده می باشد. این 15 ماده عبارتند از: ارتباط با مردم تقلید پاسخ هیجانی بهره گیری از بدن بهره گیری از اشیا سازگاری […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه میزان اثربخشی روشهای برجسته سازی چهره بر تماس چشمی کودکان در خودمانده

ابزار پژوهش پرسشنامه ارتباط اجتماعی[1] (SCQ) پرسشنامه ارتباط اجتماعی (SCQ) یک ابزار غربالگری 40 سوالی، با تکیه بر پاسخ والدین می باشد که بر اساس علامت شناسی اختلالات طیف درخودماندگی(ASD)[2] طراحی شده می باشد . سوالات به صورت (بله یا خیر)، و عموما به وسیله والدین  یا سایر افرادی که […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه شناسایی اثربخشی روشهای برجسته سازی چهره بر تماس چشمی کودکان در خودمانده

روش های مداخله در تماس چشمی از سال 1960 متخصصان بالینی و مربیان کودکان درخودمانده به گونه عمده بر مداخلات آموزش رفتار تماس چشمی قبل از آموزش رفتارهای دیگر تأکید داشتند و اغلب پژوهش ها در این زمینه بر اصول تحلیلی رفتار متکی بودند و در کوشش های اولیه برای […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه تعیین اثربخشی روشهای برجسته سازی چهره بر تماس چشمی کودکان در خودمانده

مبانی نظری و عصب شناختی درمورد تماس چشمی براساس پژوهش های عصب شناختی الگوی غیرعادی تماس چشمی در کودکان درخودمانده می تواند با مشکلاتشان در پردازش دیگر اطلاعات اجتماعی همانند هویت و شخصیت مرتبط باشد. برای نمونه چندین پژوهش گزارش دادند که فعالیت ضعیف شکنج مخروطی[1] در طول پردازش چهره […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد تعیین اثربخشی روشهای برجسته سازی چهره بر تماس چشمی کودکان در خودمانده

تماس چشمی و پردازش هیجانی[1] نقایص و آسیب های اجتماعی یکی از ویژگی های عمده اختلال درخودماندگی هستند که در میان این آسیب های اجتماعی، شناخت و درک حالتهای هیجانی چهره به گونه وسیع در پژوهش های مربوط به افراد درخودمانده گزارش شده می باشد. درک و فهم اینکه حالتها […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه ارشد اثربخشی روش های برجسته سازی چهره بر تماس چشمی کودکان درخودمانده

فصل دوم پیشینه ی پژوهش   فصل دوم:پیشینه ی پژوهش           مقدمه درخودماندگی اختلالی می باشد که با آسیبهایی در رفتار اجتماعی و ارتباطی ، رفتارها و علایق محدود و تکراری مشخص می گردد . اگرچه تنوع زیادی در نشانه ها و عملکرد هوشی در میان […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه بررسی اثربخشی روش های برجسته سازی چهره بر تماس چشمی کودکان درخودمانده

تماس چشمی تعریف نظری :پردازش تماس چشمی یک سیستم به گونه بالقوه ایده آل برای مطالعه عصب شناختی، شناختی و رشدی روابط اجتماعی و ارتباطی نابهنجار در اختلال طیف درخودماندگی می باشد که در چهارمین راهنمای تجدید نظر تشخیصی و آماری اختلال های روانی (سنجو،2009 به نقل رامشینی،1390) به عنوان […]

توسط مدیر سایت، قبل