دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه ارشد فعالیت های فوق برنامه دانش آموزان

با در نظر داشتن تحولات و دگرگونی های سریع اجتماعی معتقد می باشد افراد بایستی مهارت های ویژه ای را کسب نمایند تا از روی اندیشه بر سرنوشت خویش حاکم باشند و در انجام مسئولیت خود تأثیر مؤثر و سازنده را اعمال نمایند که این امر به تنهایی از عهده بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارتباط خودکارآمدی دانش آموزان با فعالیت های فوق برنامه

  2-1-  بخش اول: پیشینه مبانی فعالیت های فوق برنامه 2-1-1. فعالیت های فوق برنامه 2-1-1-1. تعریف فعالیت های فوق برنامه با مطالعه منابع مختلف مشخص می گردد صاحب نظران دیدگاه های مختلفی را درمورد مفهوم فعالیت های فوق برنامه ارائه نموده اند. چنانچه از منظر ارتباط با برنامه درسی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه رابطه عملکردتحصیلی در دانش آموزان و تاثیر فعالیت های فوق برنامه

  عملکرد تحصیلی عبارت می باشد از توانایی آموخته شده یا اکتسابی مانند پیشرفت حاصل در همه دروس دانش آموز می باشد( یاراحمدی و همکاران، 1388).   1-8-2. تعریف عملیاتی:   فعالیت های فوق برنامه: در این پژوهش مقصود از فعالیتهای فوق برنامه کلیه فعالیت های ورزشی، هنری، مشاوره ای، بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر عملکردتحصیلی در دانش آموزان

فعالیت های فوق برنامه برخودکارآمدی و عملکردتحصیلی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس اثر دارد.     1-6-2. فرضیات اختصاصی: فعالیت های فوق برنامه برخودکارآمدی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس اثر دارد. فعالیت های فوق برنامه بر عملکردتحصیلی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس اثر دارد.   1-7 محدوده بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی اثر فعالیت های فوق برنامه برخودکارآمدی دانش آموزان دختر

1-4-1 هدف کلی : تعیین اثر فعالیت های فوق برنامه برخودکارآمدی و عملکردتحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس.   1-4-2 اهداف اختصاصی:   – تعیین اثر فعالیت های فوق برنامه برخودکارآمدی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس. – تعیین اثر فعالیت های فوق برنامه بر عملکردتحصیلی در دانش بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه تعیین اثر فعالیت های فوق برنامه برخودکارآمدی و عملکردتحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی

یکی از وظایف اصلی نظام تعلیم و تربیت در هر جامعه، فراهم کردن زمینه و فرصت های مناسب یادگیری به مقصود رشد و شکوفایی استعدادهای گوناگون و متنوع دانش آموزان می باشد. علاوه بر نیازهای متنوع دانش آموزان، نیازهای برخاسته از شرایط خاص فرهنگی اجتماعی در ابعاد ملی و محلی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

چاپ کتاب : خدمات چاپ فوری و ارزان کتاب با تیراژ کم و دلخواه شما

چاپ دیجیتال با تیراژ کم طراحی روی جلد استاندارد چاپ در آمریکا، آلمان و انگلیس عرضه جهانی فیلم در قالب DVDشرکت معظم آمازون فیلم شما را با موضوعات مختلف در قالب DVD و در صورت تمایل به همراه امکان خرید یا اجاره الکترونیک آن (دانلود فایل) در دسترس همگان قرار می دهد. درضمن با بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل