دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه ارشد تعیین ترس از صمیمیت با توجه به سبک های پردازش هویت

2-1-2-2-4- دلبستگی ناایمن آشفته و سردرگم کودکان دارای این سبک رفتار‏هایی که از سازمان یافتگی و ثبات کمتر برخوردارند را بیشتر نشان می‏دهند. این کودکان هنگامی که مراقب آن‏ها بر می‏گردد رفتارهای متناقضی از خود نشان می‏دهند. برای مثال کودک از دیدن مادر خوشحال می‏گردد و بازوهایش را به طرف بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد پیش بینی ترس از صمیمیت توسط سبک های پردازش هویت

دلبستگی در طول یک دوره حساس که سه سال نخستین زندگی کودک را شامل می‏گردد، شکل می‏گیرد. این دلبستگی خود به خود صورت نمی‏گیرد بلکه توسط واکنش‏های موجود بین کودک و مراقبین و به‏وسیله توانایی هر دوی آن‏ها در پاسخگویی به این واکنش‏ها به وجود می‏آید (دیتوماسو، مک نالتی، راس بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه تعیین ترس از صمیمیت با استفاده از سبک های دلبستگی

2-1-2- سبک دلبستگی بالبی (1969) دلبستگی را در قالب نظریه‏ای بزرگ مفهوم سازی نمود. وی معتقد می باشد که رفتار دلبستگی به عنوان ابزاری در جهت طرفداری و حفاظت از بقاء نوع همه جانداران و مانند انسانها کارکرد دارد. کودک برای بقاء نیازمند مراقبت از جانب بزرگسالان می‏باشد و کوشش بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه پیش بینی ترس از صمیمیت توسط سبک های دلبستگی

8- صمیمیت اجتماعی-تفریحی[1] نیاز به درگیرشدن و مشارکت در فعالیت‏ها و تجارب تفریحی و لذت بخش با همسر می‏باشد. به عنوان مثال صمیمیت اجتماعی- تفریحی این نوع فعالیت‏ها را در بر می‏گیرد: گفتن لطیفه و داستان‏های خنده دار، اظهار تجربه‏های روزانه و صحبت از فعالیت‏های روزمره، خوردن غذا و نوشیدنی، بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه رابطه ترس از صمیمیت با سبک های پردازش هویت

5-  صمیمیت جسمی[1] یعنی نیاز به نزدیکی فیزیکی و جسمی با همسر می باشد. این نوع از نزدیکی جسمانی را نباید با صمیمیت جنسی که هدف از آن ایجاد برانگیختگی جنسی بوده، اشتباه گرفت. صمیمیت جسمانی ممکن می باشد در قالب یک لمس ساده یا در قالب تماس بدنی نزدیک بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد بررسی رابطه ترس از صمیمیت با سبک های دلبستگی

3- صمیمیت عقلانی[1] شامل نیاز به سهیم شدن و در میان نهادن ایده‏ها، افکار و باورهای مهم با همسر می باشد. صمیمیت عقلانی را نباید با مکانیسم دفاعی ناهشیار”عقلانی سازی[2]” که به مقصود اجتناب از هیجان‏های خاص به کار گرفته می‏گردد اشتباه گرفت. عقلانی‏سازی اغلب برای نشان دادن برتری عقلی، بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد ارتباط ترس از صمیمیت با سبک های پردازش هویت

2-1-1-2-1- انواع  صمیمیت باگاروزی (2001) در مدت سی سال تجربه بالینی با همسران، 9 مولفه جداگانه صمیمیت که با یکدیگر ارتباط دارند را مورد شناسایی قرار داده می باشد. این مولفه ها عبارتند از: 1- صمیمیت عاطفی[1] نیاز به برقراری ارتباط و سهیم شدن در تمامی احساسات همسر، اعم از بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه ارتباط ترس از صمیمیت با سبک های دلبستگی

2-1-1-2-  صمیمیت در روابط زوج‏ها وارینگ (1980؛ به نقل از نظری، 1386) صمیمیت در روابط زوج ها را ترکیبی ازهشت عنصر زیر می‏داند: عاطفه[1]: زوج‏ها به چه اندازه احساسات و عواطف خود را به صورتی راحت برای یکدیگر اظهار می‏کنند. بیانگری[2]: زوج ها تا چه حد افکار، عقاید و توجه‏های بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد بررسی ارتباط بین سبک های دلبستگی، سبک های پردازش هویت با ترس از صمیمیت

2-1-1-1-4- نظریه‏ تعادل شناختی در نظریه تعادل شناختی[1]، فرض بر این می باشد که زوج‏ها در زندگی‏شان به ثبات یا تعادل نیاز دارند و این تعادل بر اساس توجه‏های مثبت و یا منفی آن‏ها نسبت به امور و پدیده‏ها تعریف می‏گردد (فهر، 1996). در این نظریه، هنگامی که زوج‏ها  با بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارتباط بین سبک های دلبستگی، سبک های پردازش هویت با ترس از صمیمیت

2-1-1-1-3- نظریه‏ برابری در نظریه برابری[1]، بر موضوع عدالت و انصاف در ارتباط تاکید می گردد. این نظریه استدلال می‏کند که زوج‏ها تنها هنگامی از ارتباط‏ی زناشویی خود رضایت دارند و احساس صمیمت می‏کنند که بازده و سودی را که از ارتباط به دست آورده‏اند، قابل مقایسه با بازده‏هایی بدانند بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل