جولای 2016

2-7- روش­های درمانی برای کودکان درخودمانده درمان­های متعددی برای کاهش نشانه­های درخودماندگی هست. اگرچه برای اختلال درخودماندگی درمان قطعی وجود ندارد اما درصورت آموزش مستمر و با کیفیت بالا سطح […]

2-6-5- عوامل شناختی زندگی اجتماعی روزانه و ارتباط موفق با افراد اجتماع بستگی زیادی به توانایی ارزیابی رفتار دیگر مردم بر اساس حالت­های روحی آنها مانند احساسات و افکار و […]

2-6-3- عوامل روانی زمانی که کانر درخودماندگی را توصیف نمود این نکته را عنوان نمود که ویژگی­های شخصیتی والدین کودکان درخودمانده در این اختلال تأثیر دارد. متاسفانه در زمان­های قدیم […]

2-6-2- عوامل محیطی درحال حاضر دانشمندان بر این باورند که هم ژن­ و هم محیط در ارتباط با یکدیگر علت درخودماندگی هستند. براساس این نظریه، کسی که مبتلا به درخودماندگی […]

2-6-1- عوامل ژنتیکی اکنون بسیاری از محققان عقیده دارند که درخودماندگی به دلیل تعاملات ژن­های مختلف و ترکیب­های متفاوت آنها به وجودمی­آید و نوع ترکیب ژن­ها خفیف و یا شدید […]

2-5- رفتار کلیشه ای بعضی از کودکان درخودمانده تمایل دارند که تعداد محدودی از حرکات را به گونه بی پایان، تشریفاتی و بدون هدفی مشخص، تکرار کنند. اطوار قالبی حرکتی […]

2-4- نقایص زبانی: اکثر افراد درخودمانده یا قادر به صحبت کردن نیستند یا در فراگیری زبان تاخیر خیلی زیادی نشان می­دهند. زبانی که آنها به کار می­برند و سبک گفتاری […]