۹ گزارش ضروری برای مدیران فروش

یک مدیر فروش خوب ارزش انواع مختلف گزارش های فروش را درک می کند. گزارش ها می توانند به نمایندگان فروش شما کمک کنند تا دانش خود را در مورد چگونگی چشم انداز به بهترین نحو بتوانند از محصول شما در کنار توانایی آنها برای تهیه یک برنامه سفارشی برای کمک به چشم انداز در رسیدن به اهداف خود استفاده کنند. از این گذشته ، این دلایل اصلی است که در وهله اول به کمک نمایندگان فروش نیاز داریم.

اما آگاهی از چشم اندازها و محصول شخصی شما برای یافتن موفقیت و دستیابی به اهداف فروش کافی نیست. همانقدر مهم است که بتوانید داده های فروش را بخوانید و آنالیز کنید ، بنابراین عوامل مؤثر بر عملکرد تیم خود را می فهمید. این می تواند به تنظیم دقیق روند فروش شما یا در صورت وجود شکاف دانش کمک کند.

با این حال ، قبل از خواندن داده ها و عملکردهای داوری ، باید مطمئن باشید که داده های درستی دارید. یکی از بزرگترین مشکلات فروشندگان این است که ۴۶۶٪ از هیچ فناوری اختصاصی برای ردیابی داده های سرب و مشتری استفاده نمی کنند. اگر حتی ابزار لازم برای تهیه گزارش های دقیق را ندارید ، چگونه می توانید داده های صحیح را ردیابی کنید؟ بدون داشتن یک بانک اطلاعاتی معتبر از اطلاعات اساسی که باید نتیجه بگیرد ، مدیران فروش نمی توانند عملکرد تیم خود را به طور مؤثر تجزیه و تحلیل کنند یا زمینه هایی را برای بهبود شناسایی کنند.

از ۹ گزارش فروش ضروری که همه مدیران فروش باید از آنها استفاده کنند مطلع شوید.

۱ ٫ درآمد توسط فروشنده

این گزارش اول به بررسی میزان درآمد هر فروشنده ، به طور معمول ماهانه پرداخته است. این یکی از متداول ترین معیارهای فروش است که مورد توجه بسیاری از فروشندگان و مدیران قرار گرفته است. هر دو طرف همیشه مشتاق هستند که بدانند ، من چقدر فروخته ام؟

این یکی از اساسی ترین شاخص های عملکردی است که توسط مدیران استفاده می شود. اگر یک کارمند براساس این معیار نمره خوبی کسب کند ، به احتمال زیاد آنها خوب عمل می کنند. هر کسی که خیلی خوب کرایه نکند ممکن است فروش را کم کند. این یک اندازه گیری کامل به هر معنی نیست. بعضی اوقات تعداد کم درآمد ممکن است ناشی از تعدادی از معاملات باشد که تا اوایل ماه آینده بسته نمی شوند. با این حال ، در بسیاری از موارد ، این گزارش به مدیران سریع نگاه می کند که یک فروشنده چگونه انجام می دهد.

در مورد کارکنان ، آنها می توانند علاقه مند باشند که پیشرفت خود را بررسی کنند زیرا این مربوط به سهمیه ، اهداف فروش و میانگین شرکت یا حتی در چارچوب رقابت دوستانه با سایر فروشندگان است.

این نوع گزارش ها همچنین می توانند برای ارزیابی تیم شما به عنوان یک واحد یا حتی شرکت به عنوان یک کل استفاده شوند. تجزیه و تحلیل داده ها ماه به ماه می تواند به شما ایده ای بدهد که چگونه روند بر فروش اثر می گذارد و اینکه آیا تیم شما با گذشت زمان بهبود یافته یا کاهش یافته است یا خیر.

۲ Rate نرخ تبدیل

این یعنی درصد معاملات برنده در برابر درصد معاملات از دست رفته. نرخ تبدیل ، همچنین به عنوان نرخ برنده از دست دادن شناخته می شود ، تجزیه و تحلیل آگاهانه تری نسبت به کل درآمد ارائه می دهد زیرا در بسیاری موارد می تواند نشان دهد که چرا درآمد بالا یا پایین رفته است.

گزارش های درآمد اولیه فقط یک قطعه کوچک از معما را به شما می دهد. آنها می توانند دقیقاً به شما بگویند که چه میزان درآمد افزایش یافته یا کاهش یافته است اما هیچ زمینه ای برای توضیح دلیل فراهم نمی کند. افزایش درآمد می تواند از جمله عواملی مانند چرخه تبلیغات ، مشخص شدن قیمت ها و فروش بالایی باشد.

قیمت

آنچه نرخ تبدیل به شما می گوید دقیقاً چه مقدار از فروش یک ماه را می توان به تیم فروش شما نسبت داد. اگر درآمد در همان سطح باقی بماند ، اما نرخ برنده شما در همان بازه زمانی افزایش می یابد ، نشان می دهد تیم شما در این ماه کار بهتری را انجام داده است که تبدیل منجر به مشتریان می شود. از طرف دیگر ، اگر نرخ پیروزی شما پایین آمده باشد ، می توانید عملکرد خود را در بین اعضای تیم کاهش دهید یا ممکن است منجر به بدی شوید.

مشابه گزارش درآمد ، نرخ تبدیل می تواند برای افراد ، تیم شما و شرکت به طور کلی ایجاد شود. اگر متوجه می شوید که یک عضو تیم خاص مرتباً نرخ برنده را تحویل می دهد ، شرط خوبی است که آنها به خوبی انجام می دهند.

۳ Rate نرخ ضرر در مرحله فروش

این یعنی درصد معاملات از دست رفته در هر مرحله از چرخه فروش. نرخ تبدیل تصویر کلی خوب از عملکرد تیم شما را نشان می دهد ، اما همچنین می توانید جزئیات دقیق تر از آنچه به نظر می رسد در هر مرحله از یک چرخه فروش اتفاق می افتد ، تجزیه و تحلیل کنید.

این همان چیزی است که با از دست دادن فاز فروش ، نرخ از دست دادن را نشان می دهد تا دقیقاً هنگام از بین رفتن معاملات نشان دهد. این می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای شناسایی نقاط ضعف بالقوه در چرخه فروش شما.

بیایید بگوییم تیم شما پس از انجام فروش فروش ، معاملات زیادی را از دست می دهد. این یک دلیل برای ارزیابی میزان فروش تیم یا حتی تحویل فروشنده خاص را به شما می دهد. سپس می توان برای بهبود آن گام برداشت.

هرگونه ضعف در روند فروش خود یا عملکرد یک فرد را بیابید و در تقویت نقاط قوت آن از طریق بررسی خط لوله یا مربیگری کار کنید. سعی کنید نوار را برای همه افراد تیم خود بالا ببرید.