2-9-رویکردهای مختلف درمان در اعتیاد:

       2-9-1- رویکرد روان کاوی[1] :

این رویکرد از نظریه فروید[2] (1689) یکی از بزرگترین دانشمندان تاریخ بشر و در نظریه های پیروان وی ریشه گرفته می باشد .اعتقاداین رویکرد چنین می باشد که نیاز بشر وابسته به مواددرواقع نوعی احساس تعلق داشتن راتسهیل می کندکه نشان  دهنده  یک خواسته و میل

پنهان (از دوران کودکی تا اکنون)  در فرد همراه می باشد .درمان ،شامل شناسایی امیال وخواسته های سرکوب شده در دوران کودکی و جایگزینی مناسب به جای آنهااست(بک، ترجمه: گودرزی،80).

1- psychoanalysis perspective

2-Freud

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه تفاوت معناداری میزان "رشد خود" بین زنان و مردان
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید