2- فرد[2]:

واژه شادمانی برای توصیف حالت یک فرد واحد بکار برده می گردد. این واژه را برای جمعی یا برای حوادث یا اشیاء نمی توان بکار برد. مثلاً گفته نمی گردد یک ملت شادند، در واقع شادمانی ارزیابی ذهنی یک فرد از زندگی اش می باشد و استاندارد معینی برای آن وجود ندارد. مثلاً ممکن می باشد فردی خود را شاد بداند اما واقعاً ناشاد باشد و برعکس.

3- کلی[3]:

در حالت کلی ارزیابی زندگی مورد بحث می باشد، یعنی این قضاوت و عمق شناختی می باشد که بر اساس ارزش ها و توضیحات شکل می گیرد. در این ارزیابی همه معیارها توسط فرد یکپارچه می گردد.

4- قضاوت:

واژه شادمانی حاصل قضاوت کلی یک فرد در مورد کیفیت زندگی اش باشد، یعنی شادمانی جمع ساده لذت ها نیست بلکه سازه ای شناختی می باشد که افراد با کنار هم قراردادن تجربیات مختلف شان به آن می رسند، یعنی فعالیتی شناختی می باشد و شامل قضاوت فرد در مورد گذشته و برآوردش از آینده می باشد.

5- زندگی به عنوان کل[4]:

واژه شادمانی برای مشخص کردن جنبه های خاص زندگی بکار برده نمی گردد بلکه به زندگی به گونه کلی تصریح دارد. در واقع شامل گذشه، حال و انتظارات آینده می گردد. این به آن معنی نیست که همه تجربیات وزنی مساوی در فرایند ارزیابی دارند بلکه ممکن می باشد در جریان قضاوت به بعضی تجربیات اهمیت بیشتری داده گردد و بعضی تجربیات مورد غفلت قرار گیرد.

   Degree . [1]

[2]. individual

[3]. overall

[4]. Life as a whole

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد تعیین چگونگی سازماندهی دانش توسط اعضای هیأت علمی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد


دیدگاهتان را بنویسید