ورود به دانشگاه برای جوانان موفقیت تلقی می گردد ،علی رغم احساس موفقیت از پذیرش دردانشگاه ،ورود به این محیط جدید نیز می تواند معضلات سازگاری به همراه داشته باشد به گونه ای که لئونگ وبنز ورود به دانشگاه را تجربه استرس زا می دانند (لونگ وبونز[2] ،1997)

در ارتباط با دانشجویانی که سالهای تحصیلی خودرا به دور از خانواده می گذارانند ،بایستی گفت از آنجا که قبلا طرفداری وامنیت آنها از سوی خانواده ارضا می شده با ورود به محیط دانشگاه این نیاز را گونه دیگری تجربه می کنند ؛وچنانچه این محیط از سیستم طرفداری کافی برخوردار نباشد احساس تنهایی می کنند واین احساس درنتیجه عدم سازگاری با محیط دانشگاه می باشد که بایستی روابط اجتماعی را درخود پرورش دهند که کیفیت این روابط ،بر اندازه تنهایی فرد تاثیر می گذارد (ریس،2009).  سازگاری با دانشگاه درسایر فعالیت ها وابعاد زندگی دانشجویان اثر می گذارد ومی تواند موجب ارتقا عملکرد عمومی ،احساس خوشبختی معنوی ،خودکارآمدی ،پیشرفت ،موفقیت تحصیلی ودرنهایت باعث افزایش سازگاری اجتماعی افراد درحوزه های خارج از محیط دانشگاه گردد (الیاس ونوردین[3]،2010).

1-Witesman

2-Long&Bones

3-Elias&Noordin

 

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه تعیید ارتباط طرحواره ها در حوزه دیگر جهت مندی با سازگاری اجتماعی دانشجویان

دیدگاهتان را بنویسید