اهداف آموزش صلح

همه­جا و از هرنظر گاهی آموزش برای صلح حیاتی می باشد ، همان صلحی که همگان می­دانیم چیزی فراتر از نبود ستیزه­ می باشد. صلح فرهنگی می باشد استوار، مبتنی بر پذیرش دیگری و تکریم به او ، روحیه هبستگی فعال میان افراد می باشد که بر امید مشترک و صلح پی­ریزی شده می باشد. حفظ و تقویت این ارزش­ها بایستی سرلوحه هدف­های آموزش و پرورش باشد. مدرسه­های ما بایستی جایگاه دانش­های شایسته باشد و در میان تمام آموزش­هایشان بیشترین ارزش را برای آموزش­هایی قائل گردد که شایستگی­های صلح و جنون­های جنگ را نشان می­دهد(فدریکو[1]،1976).

گفتیم که آموزش صلح از اواخر دهه1950 با تمایل به حرفه­ای شدن باعث افزایش رشد نهضت صلح گردید. آموزش صلح رشته پویایی می باشد که درصدد می باشد فرصت­های لازم برای ایجاد جامعه مبتنی بر عدالت و زیست مسالمت آمیز را ایجاد کند. در خصوص هدف­ها و مقاصد آموزش صلح ، دیدگاه­ها و نظرات متفاوتی ارائه شده می باشد.

ریردودن[2](1998) براین باور می باشد که هدف اصلی آموزش ارتقای بینش جهانی در زمینه نوعی هشیاری و آگاهی اصیل می باشد که همه مارا قادر می­سازد همچون یک شهروند جهانی رفتار کنیم و شرایط موجود را از طریق ایجاد تغییر در ساختار اجتماعی و الگوی تفکر که به وضع موجود حاکم می باشد متحول سازیم. از این­رو بایستی گفت که این بینش و تمایل به تغییر، در اصل در کانون مبحث آموزش صلح قرار دارد.

[1].Fedriko

[2].Reardon

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤالات پژوهش

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه میزان پیش بینی پذیری سازگاری اجتماعی دانشجویان بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه

الف) سؤال کلی

اندازه در نظر داشتن ویژگی­ها و مؤلفه های آموزش صلح در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان چگونه می باشد؟

ب) سؤالات جزیی

  1. اندازه در نظر داشتن مؤلفه­ی آگاهی از صلح و روش های حصول به آن در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان چقدر می باشد؟
  2. اندازه در نظر داشتن مؤلفه­ی مشارکت، همکاری و تشریک مساعی در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان چقدر می باشد؟
  3. اندازه در نظر داشتن مؤلفه­ی مسئولیت پذیری برای اعمال شخصی و اجتماعی در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان چقدر می باشد؟
  4. اندازه در نظر داشتن مؤلفه­ی حل مسالمت آمیز تعارضات در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان چقدر می باشد؟
  5. اندازه در نظر داشتن مؤلفه­ی تکریم قائل شدن به تمامی اشکال زندگی و حیات در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان چقدر می باشد؟
  6. اندازه در نظر داشتن مؤلفه­ی احساس همدردی با دیگران در سطوح مختلف در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان چقدر می باشد؟
  7. دیدگاه­های معلمان و کارشناسان در محور ویژگی­های آموزش صلح چه تشابه و تفاوتی با یکدیگر دارند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مطالعه ویژگی­های آموزش صلح در برنامه­ی درسی دوره­ی ابتدایی از دیدگاه کارشناسان و معلمان


دیدگاهتان را بنویسید