2-5-2-6 پیش بینی و فرضیه سازی

پیش بینی به معنای اظهار یک واقعیت یا رویداد، قبل از رخ دادن آن می باشد و فرضیه سازی به معنای کوشش در جهت ارائه ی یک یا چند راه حل برای یک مسئله می باشد. معمولا˝پیش بینی بر اساس یک فرضیه ی ذهنی و ارتباط ی علت و معلولی از پیش کشف شده انجام می پذیرد. هر پیش بینی خوب بایستی به گونه منطقی، بر اصول و قواعد علمی از پیش آموخته استوار باشد و همواره با استدلال اظهار گردد. فرضیه ها و پیش بینی های دانش آموزان بایستی قابل آزمایش باشند تا آزمایش، درستی یا نادرستی آنها را روشن کند. فرضیه سازی و پیش بینی دو مهارت زمینه ساز پژوهش هستند. معلم بایستی دانش آموزانی را که فرضیه ها و راه حل های ابتکاری و خلاقانه ارائه می دهند، تشویق کند. گاهی فرضیه سازی به معنای ارائه ی توضیحی احتمالی در مورد یک پدیده می باشد. معلم بایستی حتی فرضیه های غلط را هم به اندازه ی فرضیه های درست مورد توجه قرار دهد و مهم تلقی کند. هنگام ارائه ی فرضیه ها و پیش بینی ها، اتکا به نفس و قدرت دفاع از نظریات خود، در دانش آموزان و پرورش می یابد. نکته ی آخر این که گاهی پیش بینی ها بر پایه ی الگوهای غلط قبلی ارائه می گردد.دراین هنگام، معلم بایستی با برخورد مثبت با این نظریات و بجای آوردن فعالیت ها و آزمایش های مناسب، راه را برای دست یابی به نتایج صحیح و علمی هموار سازد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-4-2- اهداف ویژه  پژوهش

1-1- بین اهداف ارائه شده برنامه قصد شده و اهداف برنامه اجرا شده پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز انطباق هست.

1-2- تعیین اندازه انطباق بین  شرایط معلم  مورد نظر وزرات آموزش و پرورش و معلم علوم تجربی پایه سوم راهنمایی  مدارس ناحیه 2 شیراز.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه شناسایی عوامل انگیزشی سفر گردشگران به مناطق شمالی و جنوبی کشور

1-3- تعیین اندازه انطباق  بین دانش آموزان مورد نظر وزرات آموزش و پرورش و دانش آموزان علوم تجربی پایه سوم راهنمایی  مدارس ناحیه 2 شیراز.

1-4- تعیین اندازه انطباق بین محتوای ارائه شده برنامه قصد شده و محتوای ارائه شده اجرا شده پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز

1-5- تعیین اندازه انطباق بینجروش تدریس پیشنهادی  برنامه قصد شده و روش تدریس برنامه اجرا شده علوم تجربی پایه سوم راهنمایی  ناحیه 2 شیراز.

1-6- تعیین اندازه انطباق  بین زمان پیشنهادی برنامه قصد شده و زمان اختصاص داده شده، به علوم تجربی پایه سوم راهنمایی مدارس ناحیه 2 شیراز.

1-7- تعیین اندازه انطباق بین مکان(آزمایشگاه وکلاس و…) پیشنهادی سازمان برنامه ریزی کتب درسی و مکانی (آزمایشگاه وکلاس و…) اختصاص داده شده، به علوم تجربی پایه سوم راهنمایی مدارس ناحیه 2 شیراز.

1-8- تعیین اندازه انطباق  بین روش ارزشیابی برنامه قصد شده و روش ارزشیابی معلم علوم تجربی پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز.

2-1- تعیین اندازه انطباق بین اهداف برنامه قصد شده و اهداف دریافت شده دانش آموز پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز.

2-2- تعیین اندازه انطباق بین محتوای برنامه قصد شده و محتوی دریافت شده دانش آموز  پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز.

3-1- تعیین اندازه انطباق بین اهداف برنامه اجرا شده و اهداف دریافت شده دانش آموزان پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز.

3-2- تعیین اندازه انطباق بین محتوای برنامه اجرا شده و محتوای دریافت شده دانش آموزان پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :ارزیابی اندازه همخوانی برنامه درسی قصد شده،  اجرا شده وآموخته شده  علوم تجربی سال سوم راهنمایی ناحیه2 شیراز

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید