شاید دقیق تر بتوان گفت بحث مربوط به هوش هیجانی از 2000 سال قبل شروع گردید. زمانی که افلاطون نوشت:”تمام یادگیری ها یک مبنای هیجانی دارند.(فریمن[1]،2003)

در سالهای 1900تا 1920 جنبش جدیدی به وجود آمد که می خواست برای اندازه گیری هوش شناختی (IQ)راهی پیدا کند.دانشمندان آن وقت ،  IQ  را که روش سریع برای جدا نمود ن افراد متوسط از افراد با هوش بود،مورد مطالعه قرار دادند. آنها خیلی زود متوجه محدودیت ها این روش شدند.بسیاری از مردم خیلی با هوش بودند ،اما توانایی آنها در اداره کردن رفتارشان و کنار آمدن با دیگران را محدود کرده بود. همچنین آنها متوجه شدند افرادی وجود دارند که هوش متوسط دارند،اما در زندگی موفق هستند.(گنجی،1384)

ریشه های قدیمی تر اصطلاح هوش هیجانی را می توان در مفهوم هوش اجتماعی ثرندایک پیدا نمود که آن را به عنوان توانایی درک دیگران و رفتار عاقلانه در ارتباطات انسانی تعریف کرده می باشد. اصطلاحی که او اختراع نمود،هوش اجتماعی[2] نشانگر توانایی افرادی می باشد که در خوب کنار آمدن با مردم مهارتهای کافی دارند،ثرندایک معتقد بود که هوش از یک مؤلفه تشکیل نشد. زیرا که نمی توان با یک هوش تمام توانایی های بشر را سنجید و به همین دلیل سه نوع هوش را مطرح می سازد .1-هوش اجتماعی  2-هوش عینی  3-هوش انتزاعی .از نقطه نظر وی فرد با هوش کسی می باشد که در هنگام قرار گرفتن در یک جمع بتواند احساسات و عواطف دیگران را به خوبی درک کرده و با آنها روابط خوبی مستقر سازد.(فرید من و بلیس3،2005 .319-301)

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه بررسی مقایسه میانگین نرخ انتشار بهنجارشده پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی 1991 تا 2011 در میان رشته های مختلف

[1] Freeman

[2] Social in telligenc

3freedman and Bless

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید