پایان نامه شناسایی موانع موجود در راه تولیدات علمی و پژوهشی از دیدگاه اعضای هیات علمی

3-2- روش پژوهش

 

در این مطالعه از روش پیمایشی بهره گیری شده می باشد. پژوهش پیمایشی، گردآوری نظام مند اطلاعات از نمونه­ها یا پاسخ­گویان به مقصود شناسایی یا پیش­بینی جنبه­هایی از رفتار جامعه مورد نظر می باشد(کومار،1381). همچنین در این پژوهش، عوامل فردی و سازمانی به عنوان متغیر مستقل و اندازه تولیدات علمی پژوهشی به عنوان متغیر وابسته پژوهش در نظر گرفته شده می باشد.

 

 

3-3- جامعه مورد مطالعه

 

جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه اعضای هیات علمی شاغل دانشگاه شیراز که طی 5 سال گذشته در پایگاه های ISI  و ISC   دارای مقاله بوده اند، می­باشد. در این بازه زمانی تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه که در پایگاه های مذکور مقاله داشته اند 466 نفر بوده می باشد.

 

 

3-4- روش نمونه گیری

 

روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع طبقه­ای تصادفی بوده می باشد که از بین 9 دانشکده دانشگاه شیراز صورت گرفته می باشد. 9 دانشکده مزبور عبارت از: دانشکده علوم پایه، دانشکده فنی مهندسی، دانشکده دامپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده حقوق، دانشکده هنر و معماری  و دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی می باشد. از دانشکده های فوق دانشکده هنر و معماری به دلیل تعداد نمونه کم ( 3 نفر)حذف شده می باشد. دانشکده حقوق و علوم تربیتی و روانشناسی در این پژوهش زیر مجموعه علوم انسانی قرار گرفته می باشد. نمونه گیری از اعضای هیات علمی از نوع طبقه تصادفی بوده می باشد و در هر گروه آموزشی تعداد 55% اعضا به گونه تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شده می باشد. تعداد نمونه به این روش 256 نفر بوده می باشد. بعد از انتخاب نمونه، پرسشنامه بین آن ها پخش گردیده که از این تعداد 220(86% )پرسشنامه برگردانده شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تعیین اندازه تولیدات علمی- پژوهشی اعضای هیات علمی در 5 سال گذشته
  • تعیین ارتباط عوامل فردی با تولیدات علمی اعضای هیات علمی
  • تعیین ارتباط عوامل سازمانی با تولیدات علمی اعضای هیات علمی
  • تعیین ابزارها و مجراهای ارتباطی مورد بهره گیری اعضای هیات علمی برای کسب اطلاعات علمی
  • تعیین عوامل انگیزشی موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی
  • تعیین موانع موجود در راه تولیدات علمی و پژوهشی از دیدگاه اعضای هیات علمی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی دارای مقاله های ISI و ISC در سال­های 1385-1389

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *