مراحل اضطراب

پیپلا[1] (1983)، به نقل از ساراسون واستوپس4،(1978)مراحل و پیچیدگی اضطراب را در چهار سطح تعیین نمود و اثرات هر سطح را در فرد مشخص نمود.

1-اضطراب خفیف :این نوعی اضطراب با تنش روزانه زندگی همراه می باشد .فرد در جریان این اضطراب هوشیار می باشد و حوزه ادراکی او از قبیل شنیدن ،دیدن و غیره بیش از پیش افزایش می یابد .این نوع  اضطراب می تواند یادگیری را برانگیزاند و رشد و خلاقیت فرد را افزایش دهد.

2-اضطراب متوسط :دراضطراب متوسط،فرد به ارتباط فوری و محدود کردن پیرامون خود تمرکزدارد؛حوزه ادراکیش برای شنیدن،و دیدن و شناخت پدیده ها تا حدی محدود می گردد.با این حال اگر فرد در حال انجام کاری باشد ؛شاید توجه وی در این زمینه بیشتر گردد.

3-اضطراب شدید:

در این مرحله از اضطراب ، حوزه ادراکی فردی شدیدا کاهش می یابد و فرد میل دارد فقط به جزئیات خاص تمرکز کرده و به چیز دیگری فکر نکند.تمام رفتار متوجه کسب راحتی می گردد و فرد بیش از حد توجه خود را به زمینه های دیگری غیر از موضوعات اصلی متمرکز می کند.

4-اضطراب سطح چهارمیا وحشت زدگی[2]: این مرحله با رعب و وحشت همراه می گردد.در این مرحله جزییات از حد تناسب خارج می گردد.زیرا افراد در این مرحله از دست دادن کنترل را بر رفتار خود تجربه می کنند،فرد قادر نیست عملی را با دستور انجام دهد. وحشت نهایتا به از هم پاشیدگی شخصیت منجر می گردد.در وحشت زدگی فعالیت حرکتی افزایش یافته و توانایی ارتباط با دیگران کمتر می گردد.ادراکات تهدید می شوند و افکار منطقی از بین می طریقه و فرد قادر به برقراری ارتباط و کنش موثر نیست.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه تاثیر آموزش به شیوه قصه گویی بر گنجینه لغات کودکان

3Pipla

4Sarason & Stops

1 Mofcralcn anxiety

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف کلی

تعیین تاثیر راهبردهای حل مسأله در کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین

اهداف جزئی

تعیین اثربخشی راهبردهای حل مسأله برکاهش اضطراب حل مسأله دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین

تعیین تاثیر راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب معلم ریاضی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین

تعیین اثربخشی راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ارزیابی ریاضی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین

تعیین اثربخشی راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب یادگیری ریاضی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مطالعه تاثیر راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید