اهداف اصلی

  • مطالعه ارتباط بین ابعاد توجه اینترنتی ( سودمندی اینترنت[1]، عاطفی[2]، رفتاری[3]، نظارت بر بهره گیری[4]) با ابعاد اضطراب چندبعدی کتابخانه­ای (راحتی و اعتماد به نفس در هنگام بهره گیری از کتابخانه، اضطراب عمومی کتابخانه­ای و فرایند جست­وجوی اطلاعات، موانع در ارتباط با کارکنان کتابخانه، درک اهمیت چگونگی بهره گیری از کتابخانه، راحتی با فن آوری مورد بهره گیری در کتابخانه، راحتی با کتابخانه به عنوان یک مکان فیزیکی) در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز.
  • مطالعه سهم هر یک از ابعاد توجه اینترنتی در پیش­بینی بعد ” راحتی و اعتماد به­نفس در هنگام بهره گیری از کتابخانه” در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز .
  • مطالعه سهم هر یک از ابعاد توجه اینترنتی در پیش­بینی بعد ” اضطراب عمومی کتابخانه­ای و فرایند جست­وجوی اطلاعات ” در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز.
  • مطالعه سهم هر یک از ابعاد توجه اینترنتی در پیش­بینی بعد ” موانع در ارتباط با کارکنان کتابخانه ” در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز.
  • مطالعه سهم هر یک از ابعاد توجه اینترنتی در پیش­بینی بعد ” درک اهمیت چگونگی بهره گیری از کتابخانه ” در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز.
  • مطالعه سهم هر یک از ابعاد توجه اینترنتی در پیش­بینی بعد ” راحتی با فن آوری مورد بهره گیری در کتابخانه ” در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز.
  • مطالعه سهم هر یک از ابعاد توجه اینترنتی در پیش­بینی بعد ” راحتی با کتابخانه به عنوان یک مکان فیزیکی ” در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز به چه اندازه می باشد؟
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه افزایش میزان درک و فهم در کودکان با آموزش به شیوه قصه گویی

هدف فرعی

  • مطالعه تفاوت­های جنسیتی در بین دانشجویان در متغیر اضطراب کتابخانه­ای و ابعاد آن در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز.

[1] . Perceived Usefulness

[2] . Affection

[3] . Behavior

[4] . perceived Control

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید