پایان نامه سبک های دلبستگی در میان دختران فراری و عادی

1-   بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان دختران فراری و عادی تفاوت هست.

1-1 راهبرد ملامت خود در بین دختران فراری و عادی متفاوت می باشد.

1-2 راهبرد پذیرش در بین دختران فراری و عادی متفاوت می باشد.

1-3 راهبرد نشخوارگری دربین دختران فراری و عادی متفاوت می باشد.

1-4 راهبرد تمرکز مجدد مثبت دربین دختران فراری و عادی متفاوت می باشد.

1-5 راهبرد تمرکز مجدد بر برنامه ریزی دربین دختران فراری و عادی متفاوت می باشد.

1-6 راهبرد ارزیابی مجدد مثبت دربین دختران فراری و عادی متفاوت می باشد.

1-7 راهبرد دیدگاه پذیری دربین دختران فراری و عادی متفاوت می باشد.

1-8 راهبرد فاجعه پنداری دربین دختران فراری و عادی متفاوت می باشد.

1-9 راهبرد ملامت دیگران دربین دختران فراری و عادی متفاوت می باشد.

2-  بین سبک های دلبستگی دختران فراری و عادی تفاوت هست.

2-1  دلبستگی ایمن در بین دختران فراری و عادی متفاوت می باشد.

2-2  دلبستگی نا ایمن اجتنابی در بین دختران فراری و عادی متفاوت می باشد.

2-3  دلبستگی نا ایمن اضطرابی در بین دختران فراری و عادی متفاوت می باشد.

3- دختران فراری در مقایسه با دختران عادی از ابراز وجود پایین تری برخوردارند.

4-  بین منبع کنترل دختران فراری و عادی تفاوت هست.

4-1  منبع کنترل درونی در بین دختران فراری و عادی متفاوت می باشد.

4-2  منبع کنترل بیرونی در بین دختران فراری و عادی متفاوت می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *