لوتکا (1926) در پژوهش خود به مطالعه “توزیع فراوانی بهره­وری علمی” پرداخت که بعدها «قانون لوتکا»، «قانون مربع معکوس» یا «قانون بازدهی پدیدآوران» نامیده گردید (احمد و رحمان[5]، 2009) .

وی برای دستیابی به الگوی پدیدآوری در این دو حوزه، به شناسایی نویسندگان و فراوانی آثار آنان در حوزه فیزیک و شیمی پرداخت. لوتکا مرز‌های پژوهش خود را به دو اثر مرجع جامع[6] محدود نمود. در عین حال، وی تنها به مطالعه نویسندگان نخستی که نام خانوادگی آن­ها با حروف A و B آغاز می‌گردید بسنده نمود. بدین ترتیب، لوتکا دیگر همکاران را در نظر نگرفت و از هیچ آزمون آماری برای تعیین سطح معنی­داری بهره گیری نکرد (عصاره و مصطفوی،1390) .

[1]. Cattel

[2]. Price

[3]. Francis Galton

[4]. Alfred J. Lotka

[5]. Ahmed & Rahman

  1. 4. “Chemical Abstracts”, “Auerbach’s Geschichtstafeln der Physik”

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه تفاوت میزان رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی تحت تأثیر اسباب بازی های فکری در دختران و پسران

دیدگاهتان را بنویسید