مجموعه­ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما با این تفاصیل توسط وی انجام و باعث بهبود موثر وظایف و نقشهای سازمانی می­شوند  (اپلبوم[1]، 2004)

رفتار مدنی سازمانی نوع خاصی از همیاری می باشد که مستلزم تعهد بیشتر به سازمان و انجام فعالیت­های دلخواهانه (اختیاری) و کمک به دیگر اشخاص سازمان می باشد که به سازمان نیز سود می­رساند (فینکلستین و پینر[2]، 2004).

 

کیفیت زندگی کاری:

کیفیت زندگی کاری به معنای تصور ذهنی و درک یا برداشت کارکنان سازمان از جذابیت فیزیکی و روانی محیط کاری می باشد (رابینز، به نقل از مجردزاده کرمانی.1371).

تعاریف عملیاتی متغیرها

رفتار مدنی سازمانی : در پژوهش حاضر عبارت می باشد از نمره ای که فرد از مجموع پرسش نامه 24 سؤالی مکنزی، مورمن و پنیر (1999) دست می­آورد. پس حداقل نمره ای که فرد در این پرسش نامه کسب می کند 24 و حداکثر نمره 120 می باشد. هر چه فرد نمره بیشتری کسب کند از رفتار شهروندی بالاتری برخوردار می باشد. این پرسشنامه از5 زیر مقیاس وظیفه شناسی ، ادب و مهربانی ، نوع دوستی ، مردانگی و فضیلت تشکیل شده می باشد.

1-Appelbaum

Finklestin & Pinner  2-

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه تعیین چگونگی خلق دانش توسط اعضای هیأت علمی

دیدگاهتان را بنویسید