2-1 مقدمه

این فصل شامل دو قسمت می باشد. در قسمت اول پیشینه مطالعات مربوط به دغدغه مسیر شغلی و متغیرهای مربوط و ابزارهای سنجش آن آمده می باشد و در قسمت دوم به تحقیقات انجام شده در این زمینه پرداخته شده می باشد.

2-2  پیشینه پژوهش

2-2-1 دغدغه مسیر شغلی[1] چیست؟

 دغدغه مسیر شغلی ، دغدغه فرد در خصوص آینده شغلی اش که اولین و مهم ترین بعد انطباق پذیری شغلی می باشد. در نظریه‌هایی هم زیرا دیدگاه زمانی گینزبرگ[2]،  نظریه نظام مند سوپر[3]،  دیدگاه پیش بینی  تیدمن[4]،  جهت گیری کرایتس[5]،  آگاهی‌هارن[6] مطرح شده می باشد.  (ساویکاس،  سیلینگ و شوآرتز، 1984) [7].  دغدغه مسیر شغلی به معنای ضرورت برای جهت دهی به آینده می باشد. این حس برای  آینده مهم می باشد. توجه‌های نظام مند و خوش بین احساس نگرانی را افزایش می‌دهد زیرا که افراد را وا می‌دارد که از وظایف شغلی و گذارهای حرفه ای آگاه شوند تا بتوانند مقابله کنند و دست به انتخاب بزنند و برای آینده دور و نزدیک آماده باشند.  این دغدغه،  از آینده احساس واقعی می‌سازد و به فرد کمک می کند تا گذشته شغلی را بخاطر داشته باشد،  به وضع فعلی شغلی توجه کند و آینده شغلی را پیش بینی نماید. تفکر درمورد زندگی کاری در طول زمان ضرورت مسیر شغلی می باشد. زیرا یک مسیر شغلی ذهنی یک رفتار نیست، بلکه یک عقیده می باشد یعنی انعکاسی از خود می باشد. اعتقاد به تداوم تجربه به افراد اجازه می‌دهد تا فعالیت‌های فعلی شان را به آرزوهای حرفه ای آینده شان وصل کنند و امکانات ممکن را دریابند.  این حس تداوم به فرد اجازه می‌دهد تا تجسم کند چگونه کوشش‌های امروز موفقیت فردا را می‌سازد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه تعیین ساختار عاملی پرسشنامه “رشد خود”

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید