2)تعیین ساختار عاملی پرسشنامه “رشد خود”.

3)تعیین اندازه روایی[1] پرسشنامه محقق ساخته.

4)تعیین اندازه پایایی[2] پرسشنامه محقق ساخته.

5)تعیین تفاوت معناداری اندازه “رشد خود” بین زنان و مردان.

6)تعیین هنجار‏های[3] مناسب برای پرسشنامه “رشد خود”.

1-4-اهمیت موضوع پژوهش

با در نظر داشتن اینکه مشاوران نه تنها از جنبه شغلی، بلکه از جنبه معنوی دارای رسالت خاصی می‏‌باشند، کمک به آنها برای دستیابی به “رشد خود” باعث انسجام شخصیت آنان می‏‌گردد. تنها در‏این صورت می باشد که می‏‌توانند در برخورد با مسایل و معضلات راهکار‏‏‏های منطقی‌تری ارایه دهند. از سوی دیگر شناسایی اندازه “رشد خود” آنها در ابعاد مختلف لازمه این امر می باشد. پس فراهم کردن ابزاری برای مشاوران به مقصود مطالعه در مورد ویژگی‌‏‏‏های رشد ضروری به نظر می‏‌رسد و ‏این نکته نیز قابل توجه می باشد که در کشور ما برای سنجش اندازه “رشد خود” مشاوران ابزار خاصی تدوین نشده می باشد، از‏ این رو تدوین و هنجاریابی ابزاری که به “رشد خود” در ابعاد مختلف بپردازد می‏تواند گامی‏ مفید در ‏این خصوص باشد.

[1] validity

[2] reliability

[3] norm

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رضامندی زناشویی مادران دارای فرزند کم توان ذهنی
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید