1-4-2اهداف فرعی

  • تعیین ارتباط شیوه های فرزند پروری والدین باسبک های تفکر دانش آموزان.
  • تعیین ارتباط سبک های تفکر با سبک های حل مسئله دانش آموزان .
  • تعیین ارتباط شیوه های فرزند پروری والدین با سبک های حل مسئله ی دانش آموزان.

1-5 فرضیه های پژوهش

1-5-1 فرضیه اصلی

بین شیوه های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان ارتباط هست.

1-5-2فرضیه های فرعی

  • بین شیوه های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر دانش آموزان ارتباط هست.
  • بین سبک های تفکر با شیوه های حل مسئله دانش آموزان ارتباط هست.
  • بین شیوه های فرزند پروری والدین با  سبک های حل مسئله دانش آموزان ارتباط هست.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارتباط شیوه های فرزند پروری والدین با سبک های حل مسئله ی دانش آموزان

دیدگاهتان را بنویسید