– تعیین ارتباط‌ی  تعارض والد- فرزند با رضایت از زندگی دانش آموزان.

– تعیین ارتباط‌ی تعارض والد – فرزند و خودپنداره‌ی تحصیلی دانش‌آموزان با رضایت از زندگی آن‌ها.

– تعیین ارتباط‌ی  مؤلفه‌ی  «استدلال» با رضایت از زندگی دانش آموزان.

– تعیین ارتباط‌ی  مؤلفه‌ی «پرخاشگری کلامی» با رضایت از زندگی دانش آموزان.

– تعیین ارتباط‌ی  مؤلفه‌ی  «پرخاشگری فیزیکی» با رضایت از زندگی دانش آموزان.

 

فرضیه‌های پژوهش

– بین خودپنداره‌ی  تحصیلی با رضایت از زندگی دانش آموزان ارتباط هست.

– بین تعارض والد- فرزند با رضایت از زندگی دانش آموزان ارتباط هست.

– بین تعارض والد – فرزند و خودپنداره‌ی تحصیلی دانش‌آموزان با رضایت از زندگی آن‌ها ارتباط هست.

– بین مؤلفه‌ی  «استدلال» با رضایت از زندگی دانش آموزان ارتباط هست.

– بین مؤلفه‌ی  «پرخاشگری کلامی» با رضایت از زندگی دانش آموزان ارتباط هست.

– بین مؤلفه‌ی  «پرخاشگری فیزیکی» با رضایت از زندگی دانش آموزان ارتباط هست.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد سن مناسب برای آغاز آموزش زبان خارجی
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید