تجربۀ سرطان و درمان های مربوط به آن، معضلات روانشناختی جدی را به وجود می آورد و کودکان مبتلا، در طی رویارویی با بیماری، دستخوش پریشانی های جسمانی و عاطفی می شوند (وایت هد[2]، 2006). این کودکان با معضلات زیادی مواجه می شوند که از آن بین می توان به کاهش اعتماد بنفس و عزت نفس و افزایش هیجانات منفی تصریح نمود (کندال[3]، 2009). از چند مطالعه نتیجه گرفته گردید که حتی کودکان با حال نسبتاً خوب هم به خوبی از وخامت این بیماری آگاه هستند و ممکن می باشد انتظار مرگ زودهنگام خود را بکشند. که این رویارویی با مرگ به نوبه ی خود می تواند باعث برانگیختن پاسخ های اجتناب ناپذیر اضطرابی در فرد گردد (فرر[4]، 2007). از طرفی بین درد و اضطراب ارتباط هست. بدین معنی که اگر درد افزایش یابد، باعث افزایش اضطراب خواهد گردید و بطور مشابه، اگر اضطراب کاهش یابد باعث کاهش درد می گردد (مک‌گریث[5]،1990؛ به نقل از وایت هد، 2006). پیامدهای جسمی و روانی ابتلا به بیماری سرطان در چرخه ای معیوب همدیگر را تقویت کرده و منجر به وخامت حال کودکان مبتلا به سرطان می شوند. از این رو چنانچه بتوان گامی در تضعیف این چرخه برداشت، کمک بزرگی در راستای بهبود شرایط جسمی و روانی این کودکان برداشته شده می باشد.

از آنجا که درمان های موجود برای سرطان بسیار طاقت فرسا هستند نیاز به فنون روان درمانی که به مدیریت درد، تهوع و سایر عوارض جانبی آزارنده به کودکان کمک کند در سال های اخیر در کشورهای پیشرفته به ضرورتی  اجتناب ناپذیر تبدیل شده می باشد. پژوهش های رفتاری امکانی از روش های مداخله ای بدون دارو درمانی را فراهم می آورند و از این رو مداخلات درمانی شناختی-رفتاری برای کودکان مبتلا به سرطان از جانب اعضای تیم متخصص و بیماران با پذیرش گسترده ای روبرو شده می باشد و این مداخلات هم اینک جزء خدمات وسیع روان شناختی می باشند که در مراکز سرطان در جوامع پیشرفته به بیماران ارائه می گردد. در کنفرانس موافقت عمومی بهداشت جهانی[6] در مورد مدیریت درد سرطان در اطفال، روش های شناختی- رفتاری به عنوان یکی از درمان های اصلی عوارض جانبی در کودکان مبتلا به سرطان شناسایی شده می باشد. توصیه های مشابهی توسط آژانس سیاست گذاری و پژوهشی مراقبت بهداشتی[7] ارائه گشته اند.  دلیل پذیرش وسیع روش های شناختی و رفتاری نیز سرعت بالای اثر گذاری مثبت آن بر روی پریشانی و رنج بیمار گزارش شده می باشد. علاوه بر اینکه کاربرد پذیری نسبتاً آسان آن ها و ایجاد احساس کنترل در بهره گیری از آن ها برای بیمارانی که به شدت احساس آسیب پذیری می کنند امید بخش گزارش شده می باشد (کلوزّی[8] و همکاران، 1995).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارزیابی تاثیر عوامل شخصیتی و فردی تأثیرگذار بر خریدهای تفننی و چگونگی ارتباط میان این عوامل

[1] .Keene

[2] .Whitehead

[3] .Kendall

[4] .Ferrer

[5] .McGrith

[6]  .world health consensus conference

[7] .agency for health care policy and research

[8] .Coluzzi

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید