مهاجر(1385)در پایان نامه کارشناسی ارشد خود از دانشگاه شیراز با عنوان «معماری اطلاعات از چشم اندازکودکان و نوجوانان:مطالعه سایت های فارسی کودکان و نوجوانان در  وب» با مطالعه نقاط قوت و اشکال این وب سایت ها ، به وضعیت موجود در این زمینه پرداخته و چارچوبی را برای طراحی هرچه کاربرمدارانه تر آنها کرده می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهدکه 36درصد از وب سایت های مورد پژوهش،ملاک های لازم در طراحی بصری صفحات را رعایت کرده اندو 55درصد از آنها ملاک های تعیین کننده در ارزشیابی محتوای صفحات را مدنظرقرار داده اند و در مجموع 58درصد از ملاک های ارزشیابی توسط این وب سایت ها رعایت شده می باشد.همچنین یافته های این پژوهش مشخص می کندکه طراحان وب سایت [1]های مورد پژوهش،به اصول طراحی محتوابیش از طرا حی بصری آگاهی و توجه داشته اند و لزوم آگاه سازی هر چه بیشتر طراحان نسبت به نیازهای اطلاعاتی و رفتارهای اطلاع یابی متفاوت کاربران کودک و نوجوان ،در جهت طراحی هر چه کاربردی تر این منابع جدید اطلاعاتی ضروری گویا.

حسن زاده(1386)در پایان نامه خود با عنوان«مطالعه وضعیت سایت های ایرانی کودکان و نوجوانان در محیط وب»به مطالعه 21وب سایت مربوط به کودکان و نوجوانان ایرانی بر اساس سه معیار آدرس،محتواو جنبه های فنی یا طراحی سایت پرداخته می باشد.

برادر و نجفی نیا(1387)در پژوهش خود با نام «ارزشیابی تارنما(وب سایت)[2]های مجله های الکترونیکی پیوسته ی کودک و نوجوان در ایران» به مطالعه نقاط قوت و اشکال این وب سایت ها با بهره گیری از فرم سنجشی که بر اساس پنج مؤلفه ی محتوا و ساختار(از لحاظ طراحی بصری)ساختار(از لحاظ فنی) حق مؤلف و شاخص های کارکردی تنظیم شده می باشد پرداخته اند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد تأثیر بازی فکری تنگرام بر رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی کودکان پیش دبستان

[1] Web design

[2] website

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید