بدین ترتیب، شمار مطلق نشر یکی از مؤلفه­هایی می باشد که در ارزیابی بهره­وری پژوهشگران انفرادی به کار می‌رود. با این حال، مناسب بودن این سنجه به عنوان بازنمونی از بهره‌وری از بسیاری جهات مورد تردید می باشد. مانند، بسیاری از پژوهشگران، اندیشه‌های کم‌مایه‌ بسیاری را به سرعت منتشر می‌کنند. پیش روی، بعضی دانشمندان برجسته آثار کمی را منتشر می‌کنند (شاکلی، 1957، ص. 279) . تعداد نشر از پژوهشگری به پژوهشگر دیگر بسته به عوامل فردی، اجتماعی، سازمانی، و تخصصی متفاوت می باشد. از این گذشته، این سنجه چنان­که از آن برمی‌آید تنها کمیت تولیدات علمی را بازتاب می‌دهد و نمی­تواند آینه تمام­نمای بهره­وری علمی باشد.

در صورتی که اثربخشی تولیدات دانش‌پژوهان یک حوزه در پیشبرد دانش مد­ نظر باشد، تعداد استنادها به عنوان سنجه‌ای دیگر در محاسبه بهره‌وری پژوهشی دخالت داده می گردد. در این صورت، بهره­وری برابر می باشد با میانگین استناد بر مقاله که در بسیاری از آثار از آن به عنوان «ضریب تأثیر» یا «ضریب اثرگذاری» پژوهشگر نیز یاد می گردد. گاهی نیز به عنوان «اثر استنادی» نامیده می گردد (نجمان و هویت، 2003) .

[1]. Najman & Hewitt

[2]. Cole

[3]. Barré

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رتبه بندی پژوهشگران ایرانی بر اساس نرخ انتشار در بازه زمانی 1991 تا 2011

دیدگاهتان را بنویسید