به دلیل کهنگی مقیاس قبلی سنجش اضطراب کتابخانه­ای و توسعه­های متعدد در حوزه پژوهش کتابخانه­ای کاربران، چنین فرض گردید که لازم می باشد ابزاری جدید در راستای مقیاس قبلی (مقیاس اضطراب کتابخانه­ای) طراحی گردد که بتواند این ابعاد را اندازه گیری کند .در راستای این امر، ون کمپن در سال 2003 ابزار جدید “مقیاس اضطراب چندبعدی کتابخانه­ای[2]” را که ابعاد جدیدی را وارد کرده می باشد، طراحی نمود. مقیاس اضطراب چندبعدی کتابخانه­ای ابعادی مانند اینترنت، در دسترس بودن پایگاه­های الکترونیکی، راحتی جست­وجوی منابع کتابخانه­ای از راه دور و راحتی کار با رایانه را معرفی می­کند. ون کمپن در مطالعه­ی دانشجویان دکتری بود چنین دریافت که دانشجویان در ابتدای فرایند پژوهش، سطوح بالاتری از اضطراب را در ابعاد راحتی بهره گیری از کتابخانه، درخواست کمک از کتابدار و راحتی در فضای کتابخانه، تجربه می­کنند.

در ابزار جدید 6 جزء مورد اندازه گیری قرار گرفت که شامل ابعاد زیر می­باشد:

  • راحتی و اعتماد به نفس در هنگام بهره گیری از کتابخانه : مبین توانایی دانشجو در بهره گیری از کتابخانه به گونه مستقل و با اعتماد به­نفس، می­باشد.
  • اضطراب عمومی کتابخانه­ای و فرایند جست­وجوی اطلاعات : اظهار کننده اضطراب عمومی کتابخانه­­ای می باشد که توسط ملون تعریف شده بود.
  • موانع در ارتباط با کارکنان : درک دانشجو از پذیرا بودن کارکنان.
  • درک اهمیت چگونگی بهره گیری از کتابخانه : درک دانشجو از راحتی بهره گیری از کتابخانه.
  • راحتی با فن آوری مورد بهره گیری در کتابخانه : سطح راحتی دانشجو با فن آوری مورد بهره گیری در کتابخانه شامل فهرست پیوسته[3]، پایگاه­های اطلاعاتی پیوسته و توانایی دانشجو برای بهره گیری از منابع ناپیوسته[4].
  • راحتی با کتابخانه به عنوان یک مکان فیزیکی : درک دانشجو از امن و راحت بودن فضای فیزیکی کتابخانه (ون کمپن، 2003).
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد ارتباط میان تاب آوری و سبکهای دلبستگی دانش آموزان

[1] . Library anxiety scale( LAS)

[2] . Multidimensional library anxiety scale(MLAS)

[3] . Online

[4] . Offline

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید