خود پنداره‌ی  تحصیلی:  خودپنداره‌ی  تحصیلی ، فرایند شکل‌گیری ارزشیابی از خودپنداره‌ی  متأثر از تجارب آموزشی دانش آموزان و تفسیر محیط آموزشی می باشد (جی و دیگران[2]، 2010؛ به نقل از غفاری و ارفع بلوچی، 1390).

رضایت از زندگی: یک فرایند داوری می باشد که افراد کیفیت زندگی خود را بر اساس ملاک‌های منتخب خود ارزیابی می‌کنند (شیخی، هومن، احمدی و سپاه‌منصور، 1390).

تعریف‌های عملیاتی

تعارض والد – فرزند: مقصود از تعارض والد – فرزند در این پژوهش نمره ای می باشد که هر یک از دانش آموزان در پرسشنامه‌ی  تعارض باوالدین (CP)، (فرم مربوط به خودم و مادرم) که توسط اشتراس در سال 1983 ساخته شده؛ به دست می‌آوردند.

خود پنداره‌ی  تحصیلی: مقصود از خود پنداره تحصیلی در این پژوهش نمره ای می باشد که هر یک از دانش آموزان در پرسشنامه‌ی  خودپنداره‌ی  مربوط به مدرسه (ساخته شده توسط یی سن چن در سال 2004) به دست می‌آوردند.

رضایت از زندگی: مقصود از رضایت از زندگی در این پژوهش نمره ای می باشد که هر یک از دانش آموزان در مقیاس رضایت از زندگی (SWLS) که توسط داینر، امونز، لارسن و گریفین در سال 1985 ساخته شده می باشد؛ به دست می‌آوردند.

[1].Ozmete. E & Bayoglu. A

[2].Guay

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه بررسی شیوه های پذیرش در دوره دکتری

دیدگاهتان را بنویسید